Λάρκος Λάρκου

Το να καταθέτουμε απόψεις, το να
ανταλλάζουμε ιδέες και σκέψεις, είναι
ωφέλιμο για όλους. Η επικοινωνία
είναι το αναγκαίο εργαλείο για την
πρόοδο και την κριτική γνώση.

"

"

Εκδόσεις

«Ιδεολογία και Πολιτική στη Σύγχρονη Τουρκία»

To βιβλίο μου ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ – 1986 – είναι μια συμβολή στις προσπάθειες για την καλύτερη γνώση του τουρκικού φαινομένου.

Ο άγνωστος γείτονας στις πολλές του διαστάσεις. Οι στόχοι, οι εσωτερικές προτεραιότητες, οι ιδεολογικές αγκυλώσεις,οι μορφές της επέκτασης.

Μαζί με τα πιο πάνω, όψεις της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και αναφορές στο κυπριακο ζήτημα.

«Ανανέωση και Εκσυγχρονισμός της Κυπριακής Κοινωνίας»

Προτάσεις για μια νέα πολιτική για το Κυπριακό, τις Ευρωτουρκικές σχέσεις, την Ευρωπαική ολοκλήρωση, την παιδεία και την ανάπτυξη.

Διαβάστε το βιβλίο.

© Copyright 2023 - ΛΑΡΚΟΣ ΛΑΡΚΟΥ | All Rights Reserved. Designed & Developed by NETinfo Plc