Η διακήρυξη του Καΐρου

Η τριμερής συνάντηση στο Κάιρο στις 8 Νοεμβρίου ανάμεσα στον πρόεδρο Σίσι, τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον πρωθυπουργό Σαμαρά κατέδειξε ότι οι πολυμερείς συναντήσεις και η προώθηση ευρύτερων επιδιώξεων αποτελεί μια θετική εξέλιξη για την περιοχή μας.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου μίλησε για μια νέα εταιρική σχέση:

«Εντοπίσαμε ότι ταυτίζονται οι απόψεις μας σε πολλά θέματα και ότι σήμερα δημιουργούμε ένα εταιρισμό πολύ ισχυρό. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι επαφές όλους τους διεθνείς οργανισμούς για την προστασία των κοινών μας συμφερόντων και την ενίσχυση των απόψεων μας στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Μια συνεργασία που θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας και θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα στην περιοχή. Η συνεργασία αποβλέπει στην επικράτηση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε το πλαίσιο της συνεργασίας των τριών χωρών σε τέσσερις πυλώνες.

Α. «Της πολιτικής συνεργασίας βάσει των προτεραιοτήτων και των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος πάντοτε με πλήρη σεβασμό τους διεθνούς νομιμότητας και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Β. Ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελος των χωρών και των λαών μας μέσω της ουσιαστικής και πρακτικής ενίσχυσης των συμπράξεων σε τομείς όπως αυτόν της ενέργειας, της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, του πολιτισμού, της ναυτιλίας και σωρείας άλλων τομέων όπου μπορούμε να συνεργαστούμε.

Γ. Άξονας αφορά τη δημιουργία κοινού μετώπου αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως για παράδειγμα την τρομοκρατία, τη ξενοφοβία και το θρησκευτικό διαχωρισμό που θέτουν σε κίνδυνο την κρατική υπόσταση πολλών χωρών, αλλά και το μέλλον του πολιτικού τους ανασχηματισμού.

Δ. Αυτή συνεργασία αποσκοπεί να γίνει πρότυπο εποικοδομητικής και επωφελούς συνεργασίας στην εύφλεκτη κοινή μας περιοχή…συνεργασία σε κοινές αρχές και αξίες όπως η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και στον κοινό στόχο προώθησης της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τόνισε η συνάντηση αυτή «είναι μια συνάντηση που και οι τρεις τη χρωστούσαμε στην ιστορία. Οφείλουμε για χάρη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας για την Ευρώπη αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο, να εγκαινιάσουμε μια στενή συνεργασία με διάρκεια και με βάθος ενισχύοντας και διευρύνοντας τον κύκλο των σχέσεων και των επαφών μας».

Η Διακήρυξη του Καΐρου, αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι «τονίσαμε τη σημασία του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της και καλέσαμε την Τουρκία να τερματίσει όλες τις εν εξελίξει σεισμικές έρευνες εντός των θαλασσίων ζωνών της Κύπρου και να αποφύγει παρόμοια δραστηριότητα στο μέλλον». Για το κυπριακό, οι τρεις χώρες ζητούν «μια δίκαιη, συνολική και διαρκή διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, που θα επανενώνει το νησί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Η τριμερής συνάντηση και οι ανακοινώσεις στο Κάιρο δίνουν μια κατεύθυνση. Οι πολυμερείς συνεργασίες δεν λύνουν αυτόματα τα προβλήματα αλλά κτίζουν προοπτικές για στενότερες συνεργασίες πάνω σε κρίσιμης σημασίας ζητήματα που απαιτούν συνέργειες, συμπράξεις, αμοιβαίες κινήσεις καλής θέλησης, και, κυρίως, αμοιβαιότητα σε κοινά συμφέροντα. Πάνω σε αυτή τη βάση η Κύπρος αποκτά νέες δυνατότητες γιατί θέτει τα συμφέροντά της πάνω σε ένα ευρύτερο δίκτυο συμφερόντων.