Τρείς Ιεράρχες και σχολικές αργίες

Η συζήτηση, ως συνήθως, του ποδαριού. Έτσι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας προτείνει κατάργηση της σχολικής αργίας την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών-30 Ιανουαρίου. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κ. Καδής παρεμβαίνει στο θέμα λέγοντας ότι «πρέπει να σας πω ότι αυτή η πρόταση, αυτή η εισήγηση, βρίσκει θετική αντίκριση από μέρους του ΥΠΠ και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη από όλες τις πλευρές της Βουλής, αυτό διαφάνηκε, βλέπουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς υιοθέτηση αυτή της πρότασης. Μία από τις δραστηριότητες μπορεί να είναι ο εκκλησιασμός και στην συνέχεια να αναπτύξουν άλλες δραστηριότητες τα παιδιά που να έχουν σχέση με το πνεύμα της ημέρας. Άλλωστε, σήμερα ούτε το ένα γίνεται, ούτε το άλλο».

Πέντε παρατηρήσεις επί του θέματος:

  1. Το Υπουργείο Παιδείας δεν πρέπει να συμφωνεί ή να διαφωνεί πάνω σε προτάσεις άλλων. Το ίδιο έπρεπε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.
  2. Το ζήτημα χρειάζεται να αναλυθεί σε όλο το εύρος του, λ.χ δεν μπορεί να καταργείται η αργία την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών και να διατηρείται η σχολική αργία την ημέρα της ονομαστικής εορτής του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου!
  3. Οι σχολικές αργίες είναι θέμα που συνδέεται με την παιδαγωγική, την ψυχολογία, τις ανάγκες των παιδιών για ξεκούραση, άρα είναι θέμα απόφασης που συνδέεται με τις ανάγκες των παιδιών και δεν συνδέονται με την εκκλησιαστική παράδοση. Οι αργίες σε κάθε προηγμένη χώρα υπακούουν σε παιδαγωγικά και όχι θρησκευτικά κριτήρια (λ.χ. ειδικές αργίες μετά τα τετράμηνα ή ανάλογα με τη γνώμη των ειδικών επιστημόνων της αγωγής). Αυτές δεν θα αγνοούν τις κύριες αργίες που συνδέονται με την βασική θρησκευτική παράδοση, όπως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα-αλλά ασφαλώς λιγότερες από τις 15 ημέρες που ισχύουν τώρα για κάθε μια από αυτές.
  4. Οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών ως συνήθως δεν λένε την αλήθεια. Λένε, άλλα αντί άλλων για να κρύψουν την αδυναμία τους να δουν την μεγάλη εικόνα. Λοιπόν, το θέμα δεν αφορά ούτε τις οργανώσεις ΠΟΕΔ ή ΟΕΛΜΕΚ, ούτε τις οργανώσεις των γονέων. Αφορά πλήρως τη θέληση της πολιτείας να θέσει το θέμα των σχολικών αργιών πάνω σε μια ορθολογική βάση, πάνω σε εκπαιδευτικά πρότυπα και ανάγκες.
  5. Κατά κανόνα, όλα στην πατρίδα μας έρχονται στην επικαιρότητα αποσπασματικά και πρόχειρα. Έστω και έτσι, ας γίνει μια αφορμή για να συζητηθεί το συνολικό ζήτημα πάνω σε μια νέα βάση. Δεν εκτιμώ ότι έτσι θα γίνει, καθώς το, ναι ή όχι, στη συζήτηση για την κατάργηση της αργίας των Τριών Ιεραρχών θα επικαλύψει την ουσία.

Λάρκος Λάρκου