Η Πάφος στα καλά της!

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η Πάφος αναλαμβάνει μια σημαντική ευθύνη. Είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης! Μια μεγάλη ημέρα για την Πάφο και για όλη την Κύπρο. Αυτός ο ευρωπαϊκός θεσμός με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες εξελίσσεται πολύ καλά, και, κυρίως, δικαιώνεται μέσα από τη διαδρομή του χρόνου. Πολλές πόλεις άλλαξαν ταχύτητα δημιουργώντας υποδομές και πραγματοποιώντας σημαντικές πολιτιτικές δράσεις.

Βλέπω ότι Επιτροπή που έχει συσταθεί για να τρέξει το θέμα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ο πρόεδρος της Χ. Πατσαλίδης έχει αφιερώσει χρόνο και προσπάθειες για να γίνουν όλα στην ώρα τους, ενώ η καλλιτεχνική προσπάθεια που έχει ήδη ολοκληρώσει η Γ. Ντέτσερ έχει την σφραγίδα της γνώσης, της σοβαρότητας και της εγκυρότητας.

Σημειώνω ότι η κοινωνία της Πάφου σε πολλά επίπεδα έχει αγκαλιάσει ως δική της την Πολιτιστική Πρωτεύουσα «Πάφος 2017». Αυτό αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ότι η Πάφος με το τέλος της γιορτής αυτής του πολιτισμού θα μείνει ως μια πόλη που θα φροντίζει σε πιο μόνιμη βάση την πολιτισμική δημιουργία. Έτσι οι καλύτερες υποδομές που έχουν ήδη ετοιμαστεί, η κοινότητα πολιτισμού που οικοδομείται μέσα από τις σημερινές δραστηριότητες, έχουν τις προϋποθέσεις για να οδηγήσουν στην περισσότερη συμμετοχή, την απαραίτητη δηλαδή ύλη για να ανθίσει μια πολιτιστική δημιουργία.

Λάρκος Λάρκου