2013: Η διπλή πρόκληση

Το 2013 παραμένει στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης. Η Κύπρος και η ΕΕ ακολουθούν μια διαφορετική διαδρομή: η Κύπρος μπαίνει στην πιο δύσκολη χρονιά μετά την εισβολή, ενώ η ΕΕ επιχειρεί να αναθεωρήσει πλευρές της πολιτικής της που δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την κρίση  Η Κύπρος ήδη μπήκε σε μια διαδικασία που θα υποχρεώσει σε αλλαγές στις  σκέψεις, τις πολιτικές, τις συμπεριφορές. Το σοκ είναι τεράστιο και πρωτόγνωρο αλλά αυτή την εποχή προέχει η υιοθέτηση μιας πολιτικής μεταρρυθμίσεων που θα δώσει λύσεις με κυπριακές πρωτοβουλίες. Το μνημόνιο έχει εγκριθεί σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων αλλά αυτό, αν και σημαντικό, δεν είναι και το πλήρες βήμα. Η κυπριακή οικονομία χρειάζεται μια νέα σχεδίαση, μέτρα για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, καινοτόμες ιδέες στην παραγωγική διαδικασία, αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της για να αποκτήσει ανταγωνιστικά προϊόντα, ισχυρότερη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, εφαρμογή μιας διαφορετικής οικονομικής πολιτικής.

Η Κύπρος χρειάζεται το 2013 κάτι πολύ πιο σημαντικό απο από τη διαχείριση της κρίσης: την ανάληψη μιας ισχυρής προσπάθειας για επίλυση του κυπριακού, γεγονός που θα επιτρέψει μέσα σε καλύτερες προϋποθέσεις τη μετάβασή από την κρίση στην ειρήνη, από την ασφυκτική πίεση της οικονομικής οπισθοδρόμησης στην  ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια, και από την τουρκική εισβολή στη σταθερότητα πάνω σε μια διαφορετική Κύπρο. Πιο απλά: η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί, η διχοτόμηση όχι.

Η λύση του κυπριακού αποτελεί τον κατ΄εξοχή παράγοντα για να ξεπεραστεί και η κρίση σε μια ελεύθερη και ασφαλή Κύπρο.

Η διπλή πρόκληση απαιτεί συναίνεση, συγκλίσεις, υψηλό αίσθημα ευθύνης από πολλές πλευρές του πολιτικού και κοινωνικού χάρτη. Δύσκολο στοίχημα αλλά πραγματικό και απολύτως κυπριακό. Είναι ενδιαφέρον –σύμφωνα με τη «Χουριέτ», – 20/12/2012-  ότι «το Κυπριακό είναι το πρώτο μεταξύ επτά θεμάτων, που θα συζητήσει η Καγκελάριος Α. Μέρκελ, κατά την προσεχή επίσκεψη της στην Τουρκία, το πρώτο τρίμηνο του 2013». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κ. Μέρκελ λέει ότι «χρειάζεται να γίνουν νέα βήματα στην Κύπρο και εκτιμά ότι το άνοιγμα των λιμανιών μπορεί να είναι ένα τέτοιο βήμα».

Η ΕΕ στις 14ης Δεκεμβρίου 2012 συμφώνησε στη διαδικασία που θα οδηγήσει προοδευτικά στην ουσιαστική Οικονομική Ένωση με βασικό επόμενο στάδιο τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣ του ΟΠΕΚ στις 16 Δεκεμβρίου «η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη λύση των σύνθετων προβλημάτων που ταλανίζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, περιλαμβανομένης σήμερα και της Κύπρου που τίθεται κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η βαθύτερη ενοποίηση που αποφασίζει η ΕΕ συνεπάγεται ριζικές μεταρρυθμίσεις και ευθυγράμμιση των εθνικών πολιτικών. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί σαφείς υποχρεώσεις, προκειμένου η Κύπρος να επωφεληθεί της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και να αποκαταστήσει την οικονομική ευρωστία και κοινωνική ευημερία της. Η εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης θέτει μια σειρά από διαδικασίες όπως η δημιουργία Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών και η εισαγωγή ενός Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων με συνεισφορές και από τις τράπεζες και από τα Κράτη Μέλη, ώστε σταδιακά τα δημόσια οικονομικά να καταστούν ουδέτερα στη διαδικασία άμεσης ανακεφαλαιοποίησης σε περιπτώσεις τραπεζικών κρίσεων. Στο διάστημα που μεσολαβεί η Κύπρος θα χρειαστεί να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και με τις δικές της δυνάμεις προκειμένου να παραμείνει στο θετικό κύκλο της σταθεροποίησης και της ανάκαμψης».

Λάρκος Λάρκου