ΑΗΚ με ωφελήματα!

Από το http://www.lemesosblog.com/news στις 3 Ιουνίου (πηγή: OffSite) τα πιο κάτω:
«Στο στόχαστρο του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, μπήκε η συνταξιοδοτική προαγωγή του νυν δημάρχου Λεμεσού, Νίκου Νικολαΐδη, από το Δ.Σ. της ΑΗΚ, το 2008, όταν ο κ. Νικολαΐδης θα αποχωρούσε από την Αρχή, εν όψει της υπουργοποίησής του. Με έκθεσή του, ο Γενικός Ελεγκτής χαρακτηρίζει παράνομη την αύξηση της σύνταξης του και ζητά όπως ανακτηθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν τότε παράνομα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, στις 18 Μαρτίου 2008, το Δ.Σ. της ΑΗΚ αποφάσισε τα εξής:
Α. Τη μισθολογική προαγωγή του κ. Νικολαΐδη σε θέση με κλίμακα Ν1 (Α15+1) για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων μόνο.
Β. Την αναγνώριση στον πιο πάνω υπάλληλο 75 επιπρόσθετων μηνών υπηρεσίας και συγκεκριμένα, από 325 σε 400. Αυτό αποφασίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 22(1)(β) των περί Αρχής Ηλεκτρισμού κανονισμών του 1997, σύμφωνα με τον οποίο, όταν μέλος αφυπηρετεί για ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος ασυμβίβαστου με τη θέση την οποία κατέχει στην Αρχή, σε κάθε περίπτωση παίρνει για την υπηρεσία του αυτή στην Αρχή, τόση επιπρόσθετη σύνταξη όση η Αρχή θα κρίνει δίκαιη και πρέπουσα.
Γ. Την καταβολή του αντιτίμου της άδειας που είχε σε πίστη του ο πιο πάνω υπάλληλος, ήτοι 56 ημέρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(3) των Κανονισμών Χορήγησης Αδειών.

«Απαράδεκτη και παράνομη» χαρακτηρίζει την πιο πάνω απόφαση του ΔΣ της ΑΗΚ, ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος ζητά «τον άμεσο επανυπολογισμό του ύψους της σύνταξης του πιο πάνω υπαλλήλου, με βάση τον τελευταίο μισθό πριν την αφυπηρέτησή του και ανάκτηση οποιωνδήποτε ποσών έχουν παράνομα καταβληθεί». Για τον λόγο αυτό, όμως, πρέπει «προηγουμένως (να) ληφθεί σχετική γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο της Αρχής, ως προς τη δυνατότητα αυτή, λόγω της παρόδου 9 χρόνων».

Στο παρόν, ωστόσο, ο Δήμαρχος Λεμεσού προτίθεται να χαρίζει την υπουργική και βουλευτική του σύνταξη στον Δήμο, με τα ποσά να κατατίθενται κάθε μήνα σε ένα ειδικό ταμείο του Δήμου Λεμεσού.

Αυτό ζητά, μέσω επιστολής του στην Δημοτική Γραμματέα, αναφέροντας ότι επιθυμεί τα χρήματα να αξιοποιούνται για σκοπούς κοινωνικής μέριμνας και πολιτιστικών δράσεων του Δήμου».  ( http://www.lemesosblog.com/news )

Τα πιο πάνω συνιστούν μια ακόμα παθογένεια ενός μικροσυστήματος εξουσίας που παράγει λάθος αποφάσεις με λάθος διοικητικά πλαίσια.

Πρώτο, το ΔΣ δεν πρέπει να δικαιούταν να παραβιάζει τους κανόνες χρηστής διοίκησης και γι’ αυτό έχουν ευθύνες όσοι προνόησαν να περάσουν τέτοιους κανονισμούς και ασφαλώς την συγκεκριμένη διοικητική απόφαση. Ο κανονισμός 22(1)(β) των περί Αρχής Ηλεκτρισμού κανονισμών του 1997, συνιστά άσκηση πολιτικής, ασύμβατη με τους κανόνες του κράτους δικαίου. Χρειάζεται να αλλάξει, ώστε κανένα ΔΣ να μην «δικαιούται», κατά το δοκούν, να χαρίζει πλασματικά χρόνια εργασίας. Εργάστηκε κάποιος τόσα χρόνια, αναλογικά αυτή είναι η σύνταξη και αναλογικά αυτά είναι τα επιδόματα. Τέρμα οι φούσκες και οι αυθαιρεσίες.

Δεύτερο, πάνω σε ποια λογική το ΔΣ αποφάσισε «την αναγνώριση στον πιο πάνω υπάλληλο 75 επιπρόσθετων μηνών υπηρεσίας και συγκεκριμένα, από 325 σε 400»; Ίσως η αντίληψη ότι λαμβάνει υπουργικό αξίωμα να έπεισε το ΔΣ σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση. Δημόσιο χρήμα είναι, ας το διαθέσουμε με μια «παράνομη» απόφαση, όπως την χαρακτηρίζει ο Γενικός Ελεγκτής.

Τρίτο, πώς αυτή η παρανομία η οποία σημειώθηκε το 2008, βγήκε στην επιφάνεια τώρα, το 2017; Δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός μέσα στην ΑΗΚ; Δεν υπήρχαν Γενικοί Ελεγκτές τόσα χρόνια; Καμμιά δικαιολογία δεν υπάρχει γι’ αυτή την καθυστέρηση.

Τέταρτο, αν ίσως υπήρχαν και άλλοι στον κατάλογο ανάλογων αποφάσεων, αυτό δεν αλλάζει τίποτε επί της ουσίας. Η παρανομία είναι καθολική και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Πέμπτο, ο Γενικός Ελεγκτής το δηλώνει ευθέως ότι ζητά «τον άμεσο επανυπολογισμό του ύψους της σύνταξης του πιο πάνω υπαλλήλου, με βάση τον τελευταίο μισθό πριν την αφυπηρέτησή του και ανάκτηση οποιωνδήποτε ποσών έχουν παράνομα καταβληθεί».

Αυτονόητο καθήκον κάθε πολιτείας είναι να κάνει αυτό που λέει ο Γενικός Ελεγκτής, να επανορθώσει μια ζημιά που για τόσα χρόνια υφίσταται το δημόσιο. Τόσο απλά, τόσα καθαρά!

Λάρκος Λάρκου