Αμμόχωστος με νέα υλικά.

Οι εξελίξεις στο κυπριακό δημιουργούν μια προσδοκία. Ορισμένα πράγματα μπήκαν σε μια λογική σειρά όπως η δυνατότητα Χριστόφια-Ταλάτ να συνομιλούν, όπως το άνοιγμα του οδοφράγματος της οδού Λήδρας και η λειτουργία των Επιτροπών Εργασίας από τις 19 Απριλίου 2008. Τα δύσκολα έπονται και αφορούν τις συνομιλίες κορυφής και τότε τα δούμε το τελικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Σε αυτή, λοιπόν, τη διαδρομή εκτιμώ ότι είναι χρήσιμο να σχεδιάσουμε πρωτοβουλίες που να διασυνδέουν τις προοπτικές της λύσης με αξιοποίηση της ιδιότητάς μας ως κράτους-μέλους της ΕΕ. Η ΕΕ μπορεί να αναλάβει ορισμένες ευθύνες στον αγώνα για τη λύση του κυπριακού που να είναι ενταγμμένες μέσα στην ευρωπαϊκή πρακτική των κοινοτικών προγραμμάτων. Ένα παράδειγμα είναι η Αμμόχωστος. Όπως όλοι γνωρίζουμε ο ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει την αυτονομία του ζητήματος της πόλης σε σχέση με το συνολικό κυπριακό-ψήφισμα 550. Αυτό ακριβώς επιτρέπει στην κυπριακή κυβέρνηση να δώσει εφικτές προτάσεις στην ΕΕ ώστε εκείνη να αναλάβει την υπόθεση της ανοικοδόμησής της μέσα σε συνθήκες λύσης. Η υπόθεση της επιστροφής στην Αμμόχωστο είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εργασία ανοικοδόμησής της, αφού οι υποδομές της έχουν καταστραφεί. Ο Δήμος Αμμοχώστου σε συνεργασία με την κυβέρνηση μπορεί να προτείνουν στην ΕΕ να καλύψει το κόστος της ανοικοδόμησης. Είναι για τον κοινοτικό προϋπολογισμό ένα σύνηθες πρόγραμμα από εκείνα που παρέχονται σε πολλές χώρες με σκοπό να υποστηριχθούν ειδικά προγράμματα της ΕΕ που συνδέονται με τα Ευρωπαϊκά Περιφερειακά Ταμεία. Αυτή η λύση δεν επιτυγχάνεται σε μια μέρα. Χρειάζεται σκληρή προεργασία, φάκελλοι, εξειδικευμένη πρόταση με κοστολόγηση του έργου, πειστική παρουσίασή του φακέλλου στις Βρυξέλλες.

Οι μελέτες μπορεί να προχωρήσουν και να ενεργοποιηθεί η συμφωνία με την ΕΕ στα πλαίσια της πορείας για τη λύση. Έτσι θα δώσουμε σαφή ρόλο στην ΕΕ ως παράγοντα της λύσης και δεν θα ψάχνουμε εκ των υστέρων τους τρόπους που θα καλύψουν τα οικονομικά μέσα για την ανοικοδόμηση της Αμμοχώστου ή γενικά για τα οικονομικά της λύσης. Έτσι ενώ ο ΟΗΕ θα θέτει το πλαίσιό του για τις συνομιλίες κορυφής, ταυτόχρονα η ΕΕ μπορεί να δίνει πρακτικές λύσεις γιατί οι μηχανισμοί της έχουν την σχετική εμπειρία από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.