‘Ανω-κάτω Πολεμίδια

Με ψήφους 5-4 το Κοινοτικό Συμβούλιο στα Πάνω Πολεμίδια ψήφισε στις 6 Απριλίου υπέρ της συνένωσης με τα Κάτω Πολεμίδια. Έτσι θα ακολουθήσει δημοψήφισμα και η τοπική κοινωνία θα πάρει την οριστική απόφαση. Η είδηση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί θεωρητικά όλοι μιλούν για συνένωση δυνάμεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι υποστηρίζουν συνενώσεις και «συμπλεγματοποιήσεις», άρα το σκορ θα έπρεπε να ήταν διαφορετικό.

Η ΤΑ στην Κύπρο παραμένει πολυκερματισμένη, αδύναμη, ατροφική. Χρειάζεται συνένωση δυνάμεων,  δηλαδή συνένωση δήμων, κοινοτήτων, κατάργηση του διοριστικού συστήματος των επάρχων, νέος αυτοδιοικητικός χάρτης. Σήμερα οι διακηρύξεις κυριαρχούν και ο εκσυγχρονισμός αναβάλλεται γιατί η σημερινή κατάσταση προσφέρει μικροπαραγοντισμό, τίτλους, αξιώματα. Με το παραμικρό βήμα, μερικοί γυρίζουν στην πεπατημένη. Αλλά έτσι δεν πάμε πουθενά αφού πολλά πράγματα μπορούν να γίνονται ενιαία σε ενωμένους δήμους και μαζί σημαίνει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες για όλους τους δημότες.

Στα περίπτωση των Π. Πολεμιδιών δεν μπόρεσα να κατανοήσω την επιχειρηματολογία της μειοψηφίας: προτιμά δύο όμοια κοινοτικά συμβούλια, να παραμείνουν δύο; Γιατί να είναι δύο, αφού είναι ένα; Σε κάθε όμως περίπτωση φαίνεται πόσο παγιωμένες είναι οι συνήθειες, πόσο δύσκολη είναι η αλλαγή και πόσο αναγκαίοι είναι οι πρωτοπόροι σε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης του χώρου της ΤΑ.