Από την τρόϊκα στηυν ανάπτυξη

Η τρόικα στις 7 Νοεμβρίου έδωσε στη δημοσιότητα τη δεύτερη τριμηνιαία αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου. Το κείμενο περιλαμβάνει θετικές κρίσεις:«το πρόγραμμα της Κύπρου βρίσκεται σε καλό δρόμο. Όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί με σημαντικά περιθώρια, αντικατοπτρίζοντας τη φιλόδοξη δημοσιονομική εξυγίανση που βρίσκεται σε εξέλιξη, τη συνετή εκτέλεση του προϋπολογισμού, και μια επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας η οποία είναι λιγότερο σοβαρή από το αρχικά προβλεπόμενο… Βάσει των πρόσφατων δεικτών, το 2013 το ακαθάριστο προϊόν προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 7,7 τοις εκατό, 1 ποσοστιαία μονάδα λιγότερο από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Ο τουρισμός και οι επαγγελματικές υπηρεσίες έχουν αποδειχθεί κλάδοι σχετικά ανθεκτικοί, και η εμπιστοσύνη έχει εξακολουθήσει να βελτιώνεται σταδιακά. Οι νέες ξένες άμεσες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα ήταν ένα θετικό σημάδι».

Στο τραπεζικό χώρο η τρόικα γράφει: «οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πολύ σημαντικά βήματα σε ότι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Ελληνική Τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε επιτυχώς με ιδιωτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και ξένων επενδύσεων, χωρίς κρατική στήριξη. Η Τράπεζα Κύπρου έχει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που στόχο έχει να επιστρέψει η Τράπεζα μεσοπρόθεσμα στην κερδοφορία. Έχει διορισθεί Διοικητικό Συμβούλιο στην Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα και η αναδιάρθρωση του κλάδου προχωρά – ήδη έχουν ολοκληρωθεί τέσσερεις συγχωνεύσεις με την συμμετοχή 28 πιστωτικών ιδρυμάτων».

Προστίθεται ότι ο«προϋπολογισμός του 2014 παραμένει συντηρητικός και αποσκοπεί στο να γίνει ενωρίτερα μέρος της προσαρμογής που απαιτείται στα μετέπειτα χρόνια ώστε να επιτευχθεί και να διατηρηθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ένα πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξεως του 4 τοις εκατό του ΑΕΠ, το οποίο είναι αρκετό για να οδηγήσει το δημόσιο χρέος σε μια σταθερά καθοδική πορεία».

Η τρόικα αναφερόμενη στο ζήτημα των αποκρατικοποιήσεν γράφει «οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να συμπληρωθούν με επιπλέον μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων τις επόμενες εβδομάδες. Η ισχυρή εφαρμογή του προγράμματος από τις Αρχές είναι μέχρι στιγμής ευπρόσδεκτη. Η συνέχιση και η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των πολιτικών παραμένουν ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος».

Τόσο τα θετικά σχόλια (δημοσιονομική πρόοδος, εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα) όσο και η κριτική στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων θα εξεταστούν από το Eurogroup, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ το Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τρόικας «η έγκρισή της αξιολόγησης θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμίευση των 100 εκατομμυρίων από τον ESM και των περίπου 86 εκατομμυρίων από το ΔΝΤ».

Συνονικά η ανακοίνωση της τρόικας δείχνει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στους δύο τομείς (τράπεζες, δημοσιονομικά). Είναι προφανές ότι με τη φράση «να ενισχυθεί η ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων τις επόμενες εβδομάδες» δείχνει ότι θέτει το ζήτημα σε μια πιο συγκεκριμένη χρονική βάση και συνδυάζει την εκταμίευση της επόμενης δόσης με τις αποφάσεις στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων.

Από την πιο πάνω συζήτηση, απουσιάζει ένα κρίσιμο πολιτικό χαρακτηριστικό. Στη δική μου κρίση χρειάζεται επειγόντως η διαμόρφωση ενός κυπριακού πακέτου μεταρρυθμίσεων με στόχο: Α) την αναδιαμόρφωση του μισθολογίου στη Δημόσια Υπηρεσία ώστε να μειωθεί η ψαλίδα ανάμεσα στις κλίμακες με θεσμοθέτηση νέων κριτηρίων μισθολόγησης. Β). Την εισαγωγή μιας οροφής στους μισθούς, σε πρώτη φάση να γίνουν σημαντικές περικοπές στις πολύ μεγάλες κλίμακες. Γ) την αναθεώρηση της επιδοματικής πολιτικής στηριγμένης στην αρχή της μείωση των ανισοτήτων. Δ) την άμεση κατάργηση προνομίων που δίνονται σε κρατικούς αξιωματούχους. Ε) τη οργάνωση ενός εκτεταμένου δικτύου δράσεων που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Σήμερα χρειαζόμαστε ένα δικό μας νέο δρόμο για την ανάπτυξη που να ανταποκρίνεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης στις συνθήκες που δημιουργεί η κρίση, σε μια ανοικτή οικονομία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής λειτουργίας.