Από το Κόσσοβο στην Κύπρο

H ευρωπαϊκή αποστολή με την ονομασία «Eulex» άρχισε να αναπτύσσεται στις 9 Δεκεμβρίου 2008 στο Κόσσοβο. «Κατευθύνονται προς αστυνομικά τμήματα, το δικαστήριο της Κοσόβσκα Μιτρόβιτσα και στα σύνορα με τη Σερβία» εξήγησε ο επί του τύπου εκπρόσωπός της. Η Eulex έχει ως έργο την επιτήρηση της λειτουργίας των θεσμών, όπως ορίζει το σχέδιο του Μ. Αχτισάρι για την ανεξαρτησία του Κοσσόβου. Η αποστολή της Eulex θα αντικαταστήσει την αποστολή του ΟΗΕ (UNMIK) που αναπτύχθηκε στην περιοχή μετά τον τερματισμό των βομβαρδισμών που πραγματοποίησε το ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο το 1999.

Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική δράση της ΚΕΠΠΑ γιατί συνδυάζει την αποστολή της σε σχέση με τους τομείς της  άμυνας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην περιοχή. Η Κύπρος ως μέλος της ΕΕ δεν συμμετέχει στην αποστολή.  Επέλεξε η ίδια την αυτοεξαίρεσή της. Συμμετέχει όμως η Τουρκία.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό η Κύπρος να είναι θεατής στις σημαντικές αποστολές που αναλαμβάνει η ΕΕ τη στιγμή που αναπτύσσεται ο διάλογος κορυφής Χριστόφια-Ταλάτ. Αυτό το παράδειγμα στο Κόσσοβο θα μπορούσε να ζητηθεί να αναπτύσσεται (ως γενικό σχήμα) στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ, στην Κύπρο. Από ποιον, επιτέλους, θέλουμε να συμβάλει πραγματικά στον τομέα της ασφάλειας στην αναζήτηση της λύσης; Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο λύση σε συνθήκες ασφαλείας; Αν δεν διευκρινίζουμε τις επιδιώξεις μας πώς και πότε θα αναζητήσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με έργα; Προφανώς κάθε πρόβλημα έχει την αυτοτέλειά του, άρα το θέμα είναι η μελέτη, η αξιοποίηση, η προσαρμογή δεδομένων που δημιουργούνται από το ένα πρόβλημα στο άλλο. Οι λύσεις δεν προκύπτουν παρά μόνο με θέληση, με πειστική διεκδίκηση, με θέληση να αξιοποιήσουμε τις θετικές δράσεις στην εξωτερική και αμυντική λειτουργία της ΕΕ. Η διαδικασία της αναζήτησης μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας συνδέεται και με επιλογές που δεν «κάθονται» αυτούσιες στο τραπέζι των συνομιλιών Χριστόφια-Ταλάτ αλλά βρίσκονται «γύρω» από το τραπέζι και το Κόσσοβο δίνει μια κατεύθυνση.