Αποκάλυψη με αιτία…

Είμαστε μέλος της ΕΕ. Αυτό είναι γνωστό τοις πάσι. Αυτό το γεγονός απαιτεί να είμαστε πραγματικό μέλος, να λειτουργούμε ως πλήρες μέλος. Αυτό θα προκύψει μόνο εάν κατανοήσουμε το πώς δουλεύει η κοινοτική μέθοδος και να σταματήσουμε να βλέπουμε την ΕΕ ως δεύτερο ΟΗΕ. Η συζήτηση για την Έκθεση Προόδου για την Τουρκία παρέχει μια σοβαρή ευκαιρία στην Κύπρο να προωθήσει τα εθνικά της συμφέροντα. Αυτό θα προκύψει με θετικές εισηγήσεις ενταγμένες στην κοινοτική πρακτική. Είναι πραγματικά απογοητευτικό το πως λειτουργεί η κυπριακή διπλωματία μπροστά σε τέτοιας έκτασης εξελίξεις. Η ΥΠΕΞ Ε. Μαρκουλλή ( ΚΥΠΕ, 13/10/07) δήλωσε πως «η δική μας προσπάθεια τους τελευταίους μήνες… είναι αυτή η έκθεση να είναι αντικειμενική και να στοχεύει στην αποκάλυψη όλων των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, τόσο όσο αφορά το Κυπριακό, όσο και το θέμα των πετρελαίων και όλα τα άλλα θέματα, όπως το θέμα του πρωτοκόλλου, όπου όχι μόνο δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι σήμερα η Τουρκία αλλά λαμβάνει και πιο αυστηρά μέτρα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αυτή η προσέγγιση είναι η προσέγγιση μιας πολιτικοδιπλωματικής γενιάς που έζησε και αναπτύχθηκε σε μια άλλη εποχή. Εκτιμώ ότι η ΕΕ δεν επιθυμεί να ακούσει μόνο το πόσο εμείς θα «αποκαλύψουμε» την προκλητικότητα της Τουρκίας, αλλά εάν έχουμε τη θέληση ή την πρόταση να λύσουμε το κυπριακό. Η ΕΕ δεν επιθυμεί μόνο να ακούσει την αυταπόδεικτη ευθύνη της Τουρκίας για το πρωτόκολλο, αλλά και το εάν εμείς έχουμε τη θέληση ή την πρόταση να πάμε μπροστά, να κοιτάξουμε το μέλλον και να διατυπώσουμε ιδέες για μια κινητικότητα που θα βγάλει το κυπριακό από το τέλμα. Κοντολογίς η ΕΕ δεν είναι μόνο χώρος «καταγγελίας»-αυτό το βήμα είναι η ΓΣ του ΟΗΕ. Οι χώρες της ΕΕ προσέχουν εκείνο το μέλος που επιθυμεί να επιλύσει ευρωπαϊκά προβλήματα (όπως λ.χ. το κυπριακό), που δεν είναι μονοθεματικός παίκτης, που ενδιαφέρεται και για τα άλλα ευρωπαϊκά προβλήματα και που διατυπώνει εφικτές εισηγήσεις για το πώς η ίδια η ΕΕ θα συμβάλει στο ξεπέρασμά τους.