Ασφάλεια επί χάρτου…

Η υπογραφή μιας σειράς από συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και τη Ρωσία αποτελεί μια νέα ώθηση στις παραδοσιακά καλές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη. Η τετραήμερη επίσκεψη Δ. Χριστόφια ήταν επιτυχής και οι συνομιλίες κορυφής στη Μόσχα υπήρξαν παραγωγικές τόσο στο οικονομικό/εμπορικό επίπεδο όσο και τομέα της δραστηριότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το κυπριακό. Στο ζήτημα της «υιοθέτησης» από την Κύπρο της πρότασης του ρώσου προέδρου Μεντβέντφ για ένα νέο σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη, υπήρξε, κατά την άποψή μου, μια αδικαιολόγητη σπουδή από την πλευρά της Λευκωσίας. Το σχέδιο Μεντβέντεφ δεν έχει τύχει μιας πρώτης συλλογικής επεξεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο, είναι κάτι αξιόλογο που αξίζει να μελετηθεί και γι’ αυτό οι κινήσεις της Κύπρου θα μπορούσαν να είναι ενταγμένες στην κοινοτική πρακτική. Είναι πιθανόν, κάτω από το βάρος αντιδράσεων από χώρες-μέλη της ΕΕ με διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες, ή και διαφωνιών από χώρες του ΟΑΣΕ η πρόταση Μεντβέντεφ να μείνει για χρόνια στα χαρτιά, ή να προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, ή ακόμα και να απορριφθεί εάν εγερθούν θέματα ομοφωνίας. Η πρόταση θα τύχει επεξεργασίας μέσα στην ΕΕ. Εκεί η Κύπρος έχει τη δική της γνώμη και είναι καλό να παρατηρήσει και τις γνώμες των άλλων εταίρων της.

Η πολιτική είναι συχνά θέμα προτεραιοτήτων. Πριν από το διάλογο γύρω από την πρόταση Μεντβέντεφ υπάρχει η αμυντική πλευρά της ΕΕ. Όλοι γνωρίζουμε τις αδυναμίες της ΕΕ στον τομέα αυτό. Είναι, όμως, πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία η Κύπρος να δώσει τα δικά της δείγματα γραφής στα όσα απαρτίζουν την αμυντική δυνατότητα της ΕΕ. Είναι σημαντικό η Κύπρος να υποστηρίζει δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας και η ίδια να καταθέσει ορισμένες ιδέες για δράσεις της ΕΠΑΑ στη δική μας περιοχή, είτε προτάσεις για ασκήσεις επί χάρτου, είτε εισηγήσεις για ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην Α. Μεσόγειο. Η Κύπρος να δώσει νέα ώθηση στη γεωπολιτική της αξία με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη». Έτσι διευρύνει την επιρροή της, αποκτά ερείσματα χρήσιμα και για το κυπριακό. Αυτά εάν η Κύπρος τα συνδέσει σε ένα κοινό σχέδιο, της επιτρέπουν να έχει και μια πιο χρήσιμη παρουσία στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα ζητήματα ασφαλείας όπως και η διάλογος για την εισήγηση Μεντβέντεφ. Πρώτα αναδεικνύεις το γεωπολιτικό πρόσωπο της Κύπρου στα ζητήματα ασφάλειας της ΕΕ και αυτό σου δίνει δυνατότητες να συμμετέχεις με λόγο και άποψη στις ευρύτερες πανευρωπαϊκές αναζητήσεις. Προέχει η αξιοποίηση της ιδιότητας της Κύπρου ως μέλους της ΕΕ για να δυναμώσει τα διαπραγματευτικά της πλεονεκτήματα στον αγώνα για την επίλυση του κυπριακού.