Ασφάλεια και green tree

Καθώς οι συνομιλίες για την επίλυση του κυπριακού αποκτούν μια νέα κινητικότητα (συνομιλίες κορυφής στο Green tree, 18 και 19 Ιανουαρίου) οι συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα αποκτούν τη συνήθη τροπή τους. Κυριαρχούν οι απορίες. Αυτή η παγιωμένη αντίδραση δείχνει ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς ένα θεμελιώδες ζήτημα όπως είναι αυτό της ασφάλειας των ε/κ. Θεωρώ ότι οι συνομιλίες χρειάζεται να γίνονται σε ένα καλύτερο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που να παρέχει περισσότερη ασφάλεια. Το θέμα αυτό αφορά, πρώτο, τη σημερινή αντίληψη για την ασφάλεια, και δεύτερο, την αξιοποίηση της ΕΕ ως του ισχυρού πλαισίου που παρέχει ασφάλεια. Το περιβάλλον ασφαλείας μπορεί να εξελίσσεται μαζί με τις διακοινοτικές συνομιλίες και είναι ένα κορυφαίο θέμα στις συνομιλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγεσία της ΕΕ στο πιο υψηλό επίπεδο.

Η πολιτική για την ασφάλεια και την ελεύθερη Κύπρο είναι ταυτόσημη με την ίδια την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. από τις 16 Απριλίου 2003 με ολοκλήρωση στο διαδικαστικό της μέρος την 1 Μαϊου 2004. Έτσι η Κύπρος εντάσσεται στη ζώνη της σταθερότητας. Η ένταξη είναι η ομπρέλα της πολιτικής και διπλωματικής ενδυνάμωσής της Κύπρου σε όλα τα επίπεδα.

Χρειάζεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την ε/κ πολιτική ηγεσία που να οδηγούν σε νέα ερμηνεία του ορισμού και του περιεχομένου της έννοιας της ασφάλειας για ένα κράτος-μέλος της ΕΕ. Η ίδια η ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει το πλαίσιο ασφαλείας για την Κύπρο. Το δίκτυο ασφαλείας οικοδομείται με την κατανόηση της σημασίας της ένταξης, με τη δραστήρια συμμετοχή μας, με τη δημιουργία νέων συμμαχιών, με τους χειρισμούς και την παρουσία μας, με δίκτυα ανάπτυξης συμφερόντων μέσα στην Ε.Ε. (οικονομικά, πολιτικά, αμυντικά, πολιτιστικά, συμμετοχή σε προγράμματα, δράσεις που να προωθούν κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα). Το δίκτυο ασφαλείας συνδέεται με τις ιδέες, τις πρωτοβουλίες, το κύρος που δημιουργεί ένα νέο μέλος της ΕΕ και η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012 αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για δημιουργική αξιοποίηση.

Είναι πολύ σημαντικό ο κύπριος πολίτης να γνωρίζει, να κατανοεί και να αισθάνεται ότι η συμμετοχή μας στην ΕΕ άλλαξε τα περιεχόμενα σημαντικών ρυθμίσεων του 1960. Απαιτείται ειδική ανάλυση, ενημέρωση, κινητοποίηση που να εξηγεί αυτές τις αλλαγές και έτσι να αποκτούμε συνείδηση του πλαισίου μέσα στο οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε με πιο στέρεο τρόπο μέχρι την επίλυση του κυπριακού.