Χαιρετισμός στη συνάντηση για την προώθηση της εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης της Κύπρου

Φίλες και Φίλοι,

σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση. Είστε σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρωση πολιτικών. Ως εκ της θέσεώς σας, μπορείτε να δημιουργήσετε και να πολλαπλασιάσετε τη γνώση, την ευασθημτοποίηση, τη συμετοχή. Γνωρίζετε το θέμα, τους στόχους του προγράμματος, τις επιδιώξεις μας.

Η συνάντησή μας εντάσσεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού που υλοποιεί η ΕΕ. Ο ΟΠΕΚ εφαρμόζει από τις αρχές Σεπτεμβρίου συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Υπουργείο Εργασίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπό τον τίτλο: «Η κοινωνικοπολιτική προώθηση της εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης στην Κύπρο».

Από τη δική μου πλευρά θέλω να τονίσω τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών της Κύπρου, των φορέων και των συνδικάτων σε κάθε κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είμαστε μέλος της ΕΕ, άρα η συμμετοχή είναι υπόθεση μιας καθαρής συνεννόησης μεταξύ μας. Υπάρχει πλατιά διαδεδομένη η αντίληψη ότι αυτά τα θέματα είναι απόμακρα. Δεν είναι ακρβής αυτή η άποψη. Όλα μας αφορουν. Όλα πρέπει να μας ενδιαφέρουν γιατί αφορούν την καθημερινή μας ζωή, τις εργασιακές σχέσεις, τις κοινωνικές αντιθέσεις και την ποιότητα της ζωής μας.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου όπως γνωρίζετε θα γίνει παρουσίαση του θέματος «Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και η εφαρμογή της στην Κύπρο» από τον Γαβριήλ Αμίτση, Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΤΕΙ Αθήνας.

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα περιλάβει αναφορές στις πρακτικές σε σχέση με το κοινωνικό μοντέλο που εφαρμόζουν κράτη μέλη και ορισμένες συγκρίσεις σε σχέση με τις πολιτικές στην Κύπρο.

Εκ μέρους του ΟΠΕΚ ευχαριστώ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας καθώς επίσης και τον καθηγητή κ. Αμίτση. Εύχομαι ο διάλογος που θα ακολουθήσει να είναι χρήσιμος για όλους.

Λάρκος Λάρκου, πρόεδρος ΟΠΕΚ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία, 5 Οκτωβρίου 2010