Χαιρετισμός στην ημερίδα: “Rehink: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο” Θέμα: η αναπτυξιακή μας πρόταση

ΘΕΜΑ:  Η αναπτυξιακή μας πρόταση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων έθεσε ως στόχο για το 2014 την συνεχή ανάπτυξη του Πρακτορείου, με στόχο να καταστεί ένας πιο σύγχρονος δημοσιογραφικός οργανισμός. Η αναπτυξιακή μας πρόταση είναι σεμνή, αφορά έναν μικρό οργανισμό, γνωρίζουμε το μέγεθός μας.

1. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει έναν ημικρατικό οργανισμό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό. Για να αλλάξει κάτι χρειάζεται έγκριση από δύο υπουργεία, για άλλα χρειάζεται και η Βουλή, για άλλα και ο Γενικός Εισαγγελέας, ή και το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνήθως απαιτούνται τέσσερα ή πέντε επίπεδα.

2. Χρειάζεται να μελετήσουμε τα ζητήματα αυτά, να περιορίσουμε ουσιαστικά τα επίπεδα. Χρειάζεται ευελιξία στη λήψη αποφάσεων που συνδέονται με μια γενικότερη πολιτική για τον εκσυγχρονισμό των ημικρατικών οργανισμών. Έτσι θα καταστούν πιο αποτελεσματικοί.

3. Σε ένα αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο η λύση λ.χ. μπορεί να είναι ένας Ημικρατικός, με εποπτεία από ένα μόνο Υπουργείο και ασφαλώς έλεγχος των οικονομικών του από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

4. Το ζήτημα της κρατικής ενίσχυσης είναι σημαντικό και το ΚΥΠΕ εξαρτάται αποκλειστικά από αυτήν. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο κάθε οργανισμός να αναπτύσσει εμπορική πολιτική για να αυξάνει τους ίδιους πόρους, να μειώνει την κρατική χορηγία βήμα βήμα. Είναι στην ευθύνη κάθε οργανισμού να αναπτύσσει προγράμματα με στόχο την εμπορική δραστηριότητα πάνω σε επαγγελματικά πρότυπα. Επίσης η αναζήτηση χορηγιών από τον ιδιωτικό τομέα για στήριξη ειδικών προγραμμάτων ή υπηρεσιών είναι χρήσιμη.

5. Στο ΚΥΠΕ η έλλειψη εμπορικού τμήματος έχει οδηγήσει το ΔΣ στο να επιλέξει ιδιωτική εταιρεία για τη δουλειά αυτή και με την πρόσληψη προσωπικού από τους πίνακες της ΑΝΑΔ ελπίζουμε για κάτι σημαντικό.

6. Συνεργασία ανάμεσα σε ημικρατικούς οργανισμούς που συνδέονται θεματολογικά όπως λ.χ. ΚΥΠΕ –ΡΙΚ σε θέματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Έτσι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα με συνέργειες ανάμεσα στους δύο ημικρατικούς οργανισμούς.

7. Επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή του ΚΥΠΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Με ανοικτό διαγωνισμό έχουμε κλείσει συμφωνίες συνεργασίας με τέσσερεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

8. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρακτικό αποτέλεσμα γι’ αυτό και σήμερα είμαστε εδώ γιατί με την πρωτοβουλία του ΡΙΚ έχουμε συμμετοχή του ΚΥΠΕ στο πρόγραμμα LIFE+. Ευχαριστώ το ΡΙΚ για την πρωτοβουλία που είχε να μας προτείνει να συνεργαστούμε, καθώς επίσης και τους άλλους συνεργαζόμενους φορείς την Green.dot και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.

9. Στο ίδιο πλαίσιο έχουν γίνει συναντήσεις με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, με στόχο το ΚΥΠΕ να είναι μέρος προγραμμάτων στον τομέα της ειδίκευσής του-προβολή, επικοινωνία, δημοσιότητα.

10. Συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για να προσθέσουμε προγράμματα για προβολή υπηρεσιών του ΚΥΠΕ μέσω κινητής τηλεφωνίας. Κάτι ανάλογο θα συζητήσουμε και με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο έχει επιδείξει ενδιαφέρον να αξιοποιήσουμε προηγμένα ηλεκτρονικά του προγράμματα. Η συνεργασία αυτή είναι δωρεάν και γίνεται στα πλαίσια των πρωτοκόλλων συνεργασίας που έχουμε υπογράψει.

Τα πιο πάνω θα επιτρέψουν στο ΚΥΠΕ να βελτιώσει αδυναμίες και κενά που το άφησαν πίσω σε ορισμένους τομείς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί γιατί μόνο έτσι θα γνωρίζουμε τις πραγματικές μας διαστάσεις.

Φίλες και φίλοι,

Είναι κρίσιμης σημασίας υπόθεση το να βγούμε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης.

Ταυτόχρονα χρειάζεται να δούμε καθαρά τι δεν πήγε καλά στα προηγούμενα χρόνια για να μην το επαναλάβουμε.

Μόνο έτσι θα καταστήσουμε την αναπτυξιακή μας πρόταση, στέρεη και βιώσιμη.

Λάρκος Λάρκου, πρόεδρος ΔΣ ΚΥΠΕ

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Δημοσιογραφική Εστία