Χρηστή διοίκηση καθαρή λύση

Στις 26 Απριλίου 2013 η τότε Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας Χρ. Γιωρκάτζη κατέθετε στην τριμελή Ερευνητική Επιτροπή για την οικονομία που ερευνούσε τις αιτίες που οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στα πρόθυρα της καταστροφής. Βασικά σημεία από την κατάθεση της Χ. Γεωρκάτζη καταγράφηκαν σε σχετικό ρεπορτάζ στο ΚΥΠΕ:«Δυστυχώς οι εισηγήσεις και οι επισημάνσεις του Γραφείου δεν τυγχάνουν της απαραίτητης προσοχής. Παρατηρούμε ότι ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος ενός ΔΣ Ημικρατικού Οργανισμού έχει την τάση να αναθέτει σε συνεργάτες του τον χειρισμό των απαντήσεων. Υπάρχει μια συνήθης απάντηση που δίνεται ότι η εισήγηση θα εξεταστεί στο μέλλον. Δεν υπάρχει διαφωνία συνήθως με την εισήγηση. Υπάρχει παραπομπή στο μέλλον. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου οι εισηγήσεις ύστερα από πολλή επιμονή έγιναν αποδεκτές».

Σήμερα υπάρχει ουσιώδης βελτίωση. Η περίοδος που ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης βρίσκεται στο τιμόνι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σφραγίζεται από μια πιο έντονη προσπάθεια για να πάμε πέρα από τις διαπιστώσεις. Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή διαβάζει, παρατηρεί, ελέγχει, προτείνει θεραπείες, δίνει κατευθύνσεις, συμβάλλει στη δημόσια αποκάλυψη σκανδάλων, βοηθά πιο ουσιαστικά στην προστασία του δημόσιου χρήματος, θέτει χρονοδιαγράμματα, κάνει πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του. Θεωρώ ότι η κοινή γνώμη αναγνωρίζει αυτή την σημαντική πρόοδο και εκτιμά την αλλαγή που έχει συντελεστεί.

Στο προτεινόμενο νόμο περί λειτουργίας περί δημόσιων οργανισμών του 2015 επιχειρείται ένα σημαντικό βήμα μπροστά καθώς οι δημόσιοι οργανισμοί καλούνται να υποβάλλουν στο εποπτεύον Υπουργείο, μαζί με τον προϋπολογισμό τους, και λεπτομερή έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων που υποβάλλει ο Γενικός Ελεγκτής στην τελευταία ετήσια Έκθεσή του. Σημαντική αλλαγή, καθώς έτσι οι Εκθέσεις του ΓΕ αποκτούν ισχυρή νομική και πολιτική εποπτεία.

Είναι αρκετά τα πιο πάνω; Νομίζω, ότι παρά την ουσιώδη πρόοδο, χρειάζεται ακόμα ένα σημαντικό, ένα κρίσιμης σημασίας, βήμα. Ο Γενικός Ελεγκτής ή οι αρμόδιοι λειτουργοί του Γραφείου του ΓΕ της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρίσταται στις συζητήσεις για τους προϋπολογισμούς στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για τμήματα της κυβερνητικής μηχανής, για τους ημικρατικούς οργανισμούς και για τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα στη διαδικασία αυτή ο ΓΕ ή ο κατά περίπτωση προϊστάμενος στη Ελεγκτική Υπηρεσία να έχει ρυθμιστικό ρόλο στην τελική απόφαση για την έγκρισή των προϋπολογισμών. Αν εμφανίζονται μη σύννομες ενέργειες να μην εγκρίνεται ο προϋπολογισμός, να τίθενται μικρά και καθαρά χρονοδιαγράμματα και μόνο αφού ληφθούν τα αναγκαία μέτρα (με συμμόρφωση σε σύντομο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα) τότε να εγκρίνεται εισαγωγή των σχετικών κεφαλαίων στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Μόνο έτσι θα τεθεί τέρμα στις διαπιστώσεις του τύπου «ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος ενός ΔΣ Ημικρατικού Οργανισμού έχουν την τάση να αναθέτει σε συνεργάτες τους τον χειρισμό των απαντήσεων. Υπάρχει μια συνήθης απάντηση που δίνεται ότι η εισήγηση θα εξεταστεί στο μέλλον». Θεωρώ ότι αυτή η αλλαγή, που προϋποθέτει τις αναγκαίες πολιτικές προσαρμογές, μπορεί να επιτυχθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Το αίτημα της κοινής γνώμης για διαφάνεια και ελεγξιμότητα είναι πλήρες. Συνεπώς, χρηστή διοίκηση, με καθαρή συνεννόηση και με καθαρή λύση.