Διαφάνεια και διαβούλευση

Θεωρώ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας σχετικά με την ανέγερση νέου καθεδρικού ναού στη παλιά Λευκωσία, ως λανθασμένη. Υποστήριξα την άποψη ότι ο ναός της Παναγίας Φανερωμένης στην καρδιά της πόλης θα μπορούσε να γίνει ένας εξαίρετος νέος καθεδρικός ναός. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αποφάσισε διαφορετικά.

Κάθε δημοτική ομάδα αποφασίζει όπως η ίδια κρίνει. Ωστόσο στη σημερινή εποχή, κάθε Δημοτική Ομάδα χρειάζεται να δημοσιοποιεί το σκεπτικό που την οδήγησε στη μια ή την άλλη απόφαση. Να επεξηγεί την απόφασή της, να τεκμηριώνει την ψήφο της. Οι αρχές της διαβούλευσης και της διαφάνειας απέναντι στο δημότη, αποτελούν σημαντικές αξίες πάνω στις οποίες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θέλουν να βαδίσουν.

Δεν κατανοώ τη σιωπή και την «εσωτερική» ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος και η ψήφος χωρίς δημόσια τεκμηρίωση ανήκει σε πρακτικές μιας άλλης εποχής. Θεωρώ ότι δεν είναι αργά για αυτή την κίνηση. Έχω διαβάσει τα επιχειρήματα και των δύο τάσεων ή και άλλων ομάδων που υποστήριξαν την ανέγερση ή κάποιαν άλλη λύση. Αυτό υπήρξε πολύ ωφέλιμο. Απουσιάζει όμως το πιο ουσιώδες: η δημόσια εξήγηση της άποψης που υποστήριξαν οι διάφορες δημοτικές ομάδες, η παρουσίαση στους πολίτες της γνώμης που τελικά διαμόρφωσαν. Η παρουσίαση της άποψης είναι μείζονος σημασίας υπόθεση: η πολιτική διαδικασία γίνεται πιο φιλική στον πολίτη όταν στο πρώτο στάδιο, πριν τη λήψη της απόφασης, υπάρχει δημόσια διαβούλευση με τον πολίτη και όταν υπάρχει η τελική απόφαση να υπακούει στην πρακτική της δημόσιας επεξήγησης…