Διπλωματία και πολιτική

Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής στο περιβάλλον της ΕΕ είναι για την Κύπρο μια κορυφαία προτεραιότητα. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή άσκησή της είναι η σωστή πληροφόρηση για τις τάσεις και τα ρεύματα στην ΕΕ, η συνεχής διαβούλευση με τη θεσμική ΕΕ και τις ισχυρές χώρες, ο διαρκής αγώνας για ενίσχυση των ερεισμάτων μας με παράλληλη προσπάθεια για αποδυνάμωση των τουρκικών θέσεων. Το έργο αυτό είναι είναι και δύσκολο και πολυσύνθετο. Κυρίως απαιτεί να έχουμε καθαρή στόχευση σε σχέση με το κυπριακό, πολιτική ήρεμου κλίματος στο εσωτερικό, ειλικρινή συνεννόηση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, πολιτική απαλλαγμένη από προσωπική ή κομματική ιδιοτέλεια. Χρειαζόμαστε αυτό που ο Θουκυδίδης ονόμασε πολιτική που θα υπηρετεί το «μονιμότερο συμφέρον της πόλης»- αυτό που θα υπερτερεί της πολιτικής που έχει ως στόχο την «απόλαυση μιας πρόσκαιρης δόξας» .

Η εξωτερική πολιτική μιας μικρής χώρας απαιτεί επιπρόσθετες ευθύνες/πόρους/υποδομές στο χώρο του ΥΠΕΞ. Στην περιοχή της εξωτερικής πολιτικής χρειάζεται συλλογική δράση, διπλωματικό προσωπικό που να γνωρίζει ή να θυμάται τι έπαθε ο «ταξιδιώτης του Σαββάτου» και αξιοποίηση της συλλογικής σοφίας. Μαζί με την αίσθηση ευθύνης είναι σημαντικό να είσαι σε θέση να ερμηνεύεις σωστά τον αντίπαλό σου με καλή πληροφόρηση και σωστή ανάλυση , συνεχή αναπροσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, δουλειά εις βάθος αφού για ένα θέμα (λ.χ. Τουρκία-ΕΕ) απαιτείται πληροφόρηση από πολλές πηγές- Βρυξέλλες, Άγκυρα, Βερολίνο, Λονδίνο, Ουάσιγκτον, Παρίσι. Η κυπριακή διπλωματία μπορεί να ενισχύσει το μικρό της μέγεθος μέσα από συνεργασίες με την αντίστοιχη ελλαδική ή και με επιλεγμένες χώρες ή κατά θέμα και χρονικό στάδιο. Η ευθύνη μιας σύγχρονης διπλωματικής σχολής είναι να δουλεύει πάνω σε σχέδια που επιλύουν προβλήματα με μόνη αδιαπραγματευστη αρχή την υπεράσπιση των συμφερόντων της Κύπρου.