Δύναμη ανατροπής

Η   EE βρίσκεται αντιμέτωπη   με μια σειρά από αδιέξοδα/στοιχήματα με   κορυφαίο   εκείνο που συνδέεται με το μέλλον του ευρωσυντάγματος. Το ερώτημα «θα τα καταφέρει η ΕΕ να προχωρήσει» είναι εύλογο και τίθεται από πολλές πλευρές.

Κάθε ανάλυση που διεκδικεί σύνδεση της ΕΕ με το κυπριακό χρειάζεται να απαντά σε θεμελιώδες ερώτημα: αυτή η ΕΕ, με αυτές τις αδυναμίες ή και τις αντιφάσεις της, είναι σε θέση να συμβάλει αποφασιστικά στην επίλυσή του;

Εκτιμώ ότι αυτή η ΕΕ όπως είναι σήμερα μπορεί να είναι η καταλυτική δύναμη στον αγώνα για τη λύση. Αυτές οι δυνάμεις που σήμερα διαθέτει η ΕΕ μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες στη σύνθεση μιας δέσμης προτάσεων που θα δίνουν τη σφραγίδα της ΕΕ σε μια λύση. Η ΕΕ διαθέτει στρατιωτικές δυνάμεις που αριθμητικά είναι συμβατές με την ιδιομορφία του κυπριακού, διαθέτει αριθμό αξιωματικών που είναι αξιοποιήσιμος για τις ανάγκες της λύσης, διαθέτει ορισμένη εμπειρία από ανάλογες διεθνείς εμπειρίες όπως εκείνες στο Κόσσοβο, στο Λίβανος,  και στο Κόγκο.

Αυτές οι δυνάμεις της ΕΕ δεν είναι επαρκείς για να δώσουν στην ΕΕ μεγάλο διεθνή ρόλο ή και να συμβάλουν σε μεγάλης κλίμακας ειρηνευτικές επιχειρήσεις όπως λ.χ. μια ειρηνευτική επιχείρηση στη Μ. Ανατολή.

 Η ΕΕ συνεπώς διαθέτει το πολιτικό βάρος με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας τόσο ως πολιτική συγκρότηση όσο και ως στρατιωτική δυνατότητα που ικανοποιεί την ειδική περίπτωση της Κύπρου. Οι κύπριοι πολίτες σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχουν κριτικές παρατηρήσεις ή και διαφωνίες σε όψεις της σημερινής ΕΕ , ωστόσο, εκτιμούν ιδιαιτέρως αυτά τα χαρακτηριστικά της ΕΕ που συνδέονται με την εξωτερική της πολιτική.

Εκτιμώ ότι αυτές οι δυνάμεις είναι επαρκείς στο να δώσουν το πολιτικό και στρατιωτικό πλέγμα ισχύος για να προωθηθεί μια λύση στο μέγεθος της Κύπρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αποσυνδέει τον αγώνα για λύση στο κυπριακό από τα θεσμικά αδιέξοδα στην ΕΕ και τις ισορροπίες σε ζητήματα ειδικού κυπριακού ενδιαφέροντος.