ΕΕ, εάν και εφόσον.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Χ. Μ. Μπαρόσο απαντά σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Μ. Ματσάκη σχετικά με το ρόλο της Επιτροπής στις προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού: « Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο για επίτευξη λύσης επί του συνόλου του κυπριακού προβλήματος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει συμβουλές για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, εφόσον το ζητήσουν οι δύο συμμετέχουσες στις διαπραγματεύσεις πλευρές και ο ΟΗΕ» (18 Δεκεμβρίου 2008). Ο Χ. Μ. Μπαρόσο σημείωσε ότι «προτίθεται ο ίδιος να παρακολουθήσει αυτοπροσώπως τη συνεισφορά και βοήθεια της Επιτροπής στη διαδικασία διευθέτησης» και συμπλήρωσε ότι «ζήτησε από τον Επίτροπο αρμόδιο για τη διεύρυνση Ολι Ρεν «να τον βοηθήσει υπό την άμεση αρμοδιότητα του, στο συντονισμό των ενεργειών της Επιτροπής και στο πλαίσιο αυτό να λειτουργήσει ως σύνδεσμος με άλλους Επιτρόπους, εάν προκύψει ανάγκη, για θέματα που σχετίζονται με τη διευθέτηση του κυπριακού». Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι ο Μ. Ματσάκης ζήτησε να μάθει αν «ο Επίτροπος Ρεν και η ομάδα του σκοπεύουν να διαδραματίσουν έναν πιο ηγετικό ρόλο στις τρέχουσες προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού και ποια μορφή θα λάβει αυτός ο αναβαθμισμένος ρόλος» (όλες οι δηλώσεις από το ΚΥΠΕ, 18/12/08).

Αυτή δήλωση Μπαρόσο αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι τα πράγματα δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο σχετικά με την ενεργητική συμμετοχή της ΕΕ στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού. Προσέχω τη δήλωση Μπαρόσο «εφόσον το ζητήσουν οι δύο πλευρές και ο ΟΗΕ…». Αυτή η φράση σημαίνει ότι, είτε δεν το έχουν ζητήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, είτε το αίτημα δεν έγινε αρκούντως κατανοητό. Ασφαλώς δεν μπορούμε να μιλάμε για τις δύο πλευρές, αφού το ζήτημα της ενεργητικής συνδρομής της ΕΕ δεν είναι θέση της τ/κ ηγεσίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε για είκοσι περίπου χρόνια σκληρό αγώνα για την ένταξη για να καταστήσει την ΕΕ καταλύτη της επίλυσης, συνεπώς οι δηλώσεις Μπαρόσο δεν μπορεί να την ικανοποιούν. Είμαστε τέσσερα και μισό χρόνια κράτος-μέλος της Ένωσης. Είναι ώριμος ο καιρός να θέσουμε σε λειτουργία την ΕΕ ως τη δύναμη της ανατροπής στο κυπριακό. Η σχέση ανάμεσα στους προέδρους  Χριστόφια και Μπαρόσο είναι αρκετά καλή μετά τις δύο συναντήσεις που είχαν το τελευταίο διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μια διευκρίνηση του πλαισίου συνεννόησης είναι απολύτως χρήσιμη τώρα που κλείνει ο πρώτος κύκλος των συνομιλιών Χριστόφια-Ταλάτ.