ΕΕ και εκ περιτροπής προεδρία.

Η Σουηδία ανέλαβε την 1η Ιουλίου την από έξι μήνες προεδρία της ΕΕ. Τι σημαίνει αυτό; Στην πράξη ελάχιστα. Οι εκ περιτροπής προεδρίες στην ΕΕ των 27 δεν έχουν πρακτικό χαρακτήρα- ικανοποιούν κάπως το εθνικό γόητρο αλλά δεν σημαίνουν κάτι στην τρέχουσα πρακτική της Ένωσης. Προηγήθηκε της σουηδικής η τσέχικη: μια προεδρία που πήρε τις διαδικασίες πιο πίσω από εκεί που τις παρέλαβε και με δηλώσεις ηγετών της υπονόμευσε την ενοποιητική διαδικασία «απορρίπτοντας» την Συνθήκη της Λισσαβόνας.

Κατά τη γνώμη μου, οι διαδικασίες των Συμβουλίων όπως και οι Σύνοδοι Κορυφής πρέπει να γίνονται σε σταθερή βάση, οι Βρυξέλλες να ολοκληρωθούν ως πρωτεύουσα της ΕΕ. Με την έγκριση της Συνθήκης της Λισσαβόνας οι προεδρίες θα ασκούνται από τρία κράτη. Βήμα μπροστά αλλά το πρόβλημα παραμένει: σπατάλη ανθρώπινων πόρων, χωρίς επαρκές κέρδος για το σύνολο. Με την προσθήκη του προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος του 2009, θα έχουμε τον επικεφαλής για τις δύο Συνόδους Κορυφής και τη συνολική εκπροσώπηση της Ένωσης, συνεπώς ένα σημαντικό πρόβλημα επιλύεται.

Ορισμένα κράτη δε επιθυμούν αυτή την αλλαγή, ψηφίζουν την τρέχουσα πρακτική, πιστεύοντας ότι η εξάμηνη προεδρία είναι χρήσιμη. Εάν με την ΕΕ των 15 μπορούσε κανείς να υποστηρίξει βάσιμα ότι οι προεδρίες διαδραμάτιζαν ρόλο (και υπήρξαν πράγματι πολύ σημαντικές προεδρίες!), τώρα όλα έχουν τεθεί σε τελείως διαφορετική βάση, μέχρι και να καταγράφονται προεδρίες επιζήμιες για τα συμφέροντα της ΕΕ όπως η τσέχικη προεδρία. Το ζήτημα θα μπορούσε να τεθεί και έτσι: πολλά πράγματα στην ΕΕ λειτουργούν αργά, δυσκίνητα, χρονοβόρα. Οι πολίτες ψήφισαν αποχή στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Τι σημαίνει αυτό; Ψήφισαν «αδιαφορία» ή ζήτησαν μια ΕΕ πιο αποτελεσματική;