ΕΕ με πλήρη ρόλο στο Κυπριακό.

Καθώς οι 27 επεξεργάζονται το προσχέδιο για την Έκθεση Προόδου της Τουρκίας (δημοσιοποίηση στις 5 Νοεμβρίου), τίθεται το θεμελιώδους σημασίας ζήτημα. Η ΕΕ θα κρίνει τις επιδόσεις της Τουρκίας σε σχέση με την ενταξιακή της πορεία. Η Κύπρος είναι άμεσο ενδιαφερόμενο μέρος καθ’ όσον αφορά τη σύνταξη αυτού του κειμένου. Η Κύπρος δεν μπορεί να βλέπει τα κείμενα αυτά όπως η Μάλτα ή η Πορτογαλία. Είναι σημαντικό για την Κύπρο να απαντά εγκαίρως στο ερώτημα ποια θέση και με ποιο λεκτικό θα καταλάβει το κυπριακό σε αυτό το κείμενο. Επίσης να επιχειρήσει να διασυνδέσει την Έκθεση με την σημερινή προσπάθεια για την επίλυση του κυπριακού και τις ευθύνες της κατοχικής δύναμης.

Συχνά γίνεται λόγος στην Κύπρο για το «διεθνή παράγοντα» και το ρόλο του στην μια ή την άλλη κίνηση στο κυπριακό. Με σαφήνεια πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η ΕΕ δεν είναι ένας «διεθνής παράγοντας» όπως ο ΟΗΕ ή οι λεγόμενοι «Αδέσμευτοι». Η Κύπρος επέλεξε να είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, αυτό σημαίνει πλήρη οργανικό δεσμό με τα άλλα κράτη-μέλη, κοινές νομοθεσίες, κοινό κοινοβούλιο, κοινές πολιτικές σε τεράστιο αριθμό θεμάτων. Εκτός των δεσμεύσεων ή των υποχρεώσεων, υπάρχουν οι κοινοί πόροι, τα έργα, τα προγράμματα. Άρα το να ανήκεις στην ΕΕ σημαίνει να ζητάς την αλληλεγγύη των εταίρων σου στον αγώνα για την επίλυση ενός ευρωπαϊκού προβλήματος όπως είναι το κυπριακό. Πιστεύω ότι υπηρετούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα της Κύπρου εντάσσοντας την ΕΕ στο «κέντρο» της σκληρής διαπραγμάτευσης για την επίλυση του κυπριακού. Η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ και το κυπριακό είναι ένα κατ’ εξοχή ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτή η πραγματικότητα χρειάζεται να εκφραστεί με έργα με το διορισμό αντιπροσώπου της ΕΕ στις συνομιλίες για την επίλυση του κυπριακού. Ταυτόχρονα η συμμετοχή ειδικών, ή εμπειρογνωμόνων της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις Χριστόφια-Ταλάτ αποτελεί το αναγκαίο «συμπλήρωμα» του ορισμού αντιπροσώπου της ΕΕ στις συνομιλίες. Αυτά τα δύο στοιχεία δημιουργούν το απαραίτητο πλαίσιο κινήσεων που δίνει πλήρη ρόλο της ΕΕ στις σημερινές προσπάθειες που καταβάλλουν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Οι διαπραγματεύσεις στην Κύπρο δεν εξελίσσονται σε κενό πολιτικής. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επηρεάζουν μια σειρά από πολιτικές της ΕΕ στην Α. Μεσόγειο, τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ, και ασφαλώς τη σταθερότητα στην περιοχή. Η ΕΕ ως ισχυρός παράγοντας με διεθνή ρόλο, ως δύναμη ειρήνης στην περιοχή, χρειάζεται να γίνει ο καταλύτης για την διαπραγμάτευση στη Λευκωσία.