Εκδήλωση με θέμα: “ΕΕ και η συμασία της προεδρίας του συμβουλίου”

Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση και είμαι βέβαιος ότι οι εισηγήσεις, η συζήτηση και η εμπειρία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης θα αποδειχθούν πολύτιμα για όλους τους συμμετέχοντες.

Η πρόκληση για μια επιτυχημένη κυπριακή προεδρία της ΕΕ, αφορά όλους. Αφορά ειδικότερα οργανισμούς όπως το ΡΙΚ και το ΚΥΠΕ που έχουν κύρια ευθύνη της ενημέρωσης εντός και εκτός Κύπρου. Η γνώση, η καλή προετοιμασία και ο συντονισμός δυνάμεων αποτελούν την βάση για την επιτυχία. Αυτό κάνουμε σήμερα. Ετοιμαζόμαστε, για να γίνουμε έτοιμοι.

Επιτυχημένη δημοσιογραφική προσπάθεια σημαίνει γνώση των πολιτικών της ΕΕ και των γεγονότων που θα προκληθούν κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Θεωρώ ότι το ΚΥΠΕ έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στην σχετική πρόκληση.

Με προετοιμασία όλου του προσωπικού. Με εισηγήσεις, διαλέξεις, επιμόρφωση, εσωτερική διάρθρωση που να ανταποκρίνεται στις ευθύνες που μας αναλογούν. Το σημερινό εργαστήρι είναι μέρος αυτής της προσπάθειας.

Με ανάπτυξη στις υποδομές για να ανταποκριθούμε στις νέες, πιο πολύπλοκες τεχνολογικές εξελίξεις. Σύντομα θα είμαστε έτοιμοι.

Θέλουμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια απέναντι με μια σημαντική ιστορική συγκυρία για την πατρίδα μας.

Έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλουμε στη γενικότερη συζήτηση σχετικά με το εάν η ΕΕ μπορεί να ξεπεράσει τη σημερινή θεσμική και οικονομική κρίση ακολουθώντας μια διαφορετική πορεία. Αυτήν που θα οδηγήσει σε μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της πολιτικής και οικονομικής ένωσης της ΕΕ. Η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ, αυτό σημαίνει να συζητάμε, να έχουμε γνώμη, να προσπαθούμε για το ισχυρότερο «Κοινό Ευρωπαϊκό μας Σπίτι»

Η Κυπριακή Προεδρία το 2012 αποτελεί μια ισχυρή δυνατότητα για να ενισχύσουμε κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους.

Η προεδρία δίνει την ευκαιρία σε ολοένα και περισσότερους πολίτες να δούμε τα πράγματα με έναν πιο σύνθετο τρόπο. Μόνο έτσι η εμπειρία της προεδρίας θα παραμείνει και μετά το εξάμηνο ως μια επένδυση για την καλύτερη Κύπρο.

Λάρκος Λάρκου, πρόεδρος ΔΣ ΚΥΠΕ.

Χαιρετισμός στην εκδήλωση που οργανώνει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για το ΚΥΠΕ και το ΡΙΚ με θέμα «ΕΕ και η σημασία της προεδρίας του Συμβουλίου».

Λευκωσία, 8 Φεβρουαρίου 2012.