Εκδήλωση με θέμα: “Η Κυπριακή προεδρία της ΕΕ-μια πρόκληση για τα ΜΜΕ”

Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση με τον τίτλο «Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Μια πρόκληση για τα ΜΜΕ».

Θεωρώ ότι το ΚΥΠΕ και η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Κύπρο συμβάλλουν στη ανάδειξη ενός ζητήματος που ενδιαφέρει όλους. Σήμερα μετρά πιο πολύ να δούμε τμήματα αυτής της πρόσκλησης με ειδικούς, έτσι που προχωρήσουμε στην πιο αποτελεσματική της διάσταση. Στη γνώση που οδηγεί στη δράση.

Τα ΜΜΕ θα αντιμετωπίσουν μια κορυφαία πρόκληση, μοναδική σε έκταση και ποιότητα. Μπορούμε να δούμε την Κυπριακή Προεδρία ως ένα στοίχημα που μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτό είναι προς το συμφέρον της Κύπρου, της ΕΕ και του κοινού μας πολιτικού πεπρωμένου.

Φίλες και Φίλοι,

Σήμερα κανένα πολιτικό στοίχημα δεν κερδίζεται έτσι στην τύχη. Μπορεί να προχωρήσει με σχέδιο, με σκληρή προετοιμασία, με αξιοποίηση της ειδικής γνώσης, του έγκαιρου συντονισμού και του συνεχούς ελέγχου. Τα ΜΜΕ μπορούν να καταστήσουν την Κυπριακή προεδρία μια δική τους μεγάλη ευκαιρία για αλλαγές, ειδικές γνώσεις, άνοιγμα στον ευρύτερο κόσμο, μια προσπάθεια για συνδυασμένη πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα που η ΕΕ ασκεί πολιτική.

Πρώτα από όλα σημαίνει γνώση των πολιτικών και των γεγονότων που θα προκληθούν κατά την Κυπριακή Προεδρία. Άρα,

– Γνώση,

– Πληροφόρηση,

– Επαφή με πρόσωπα κλειδιά που παράγουν ειδήσεις,

– Εντοπισμός των προτεραιοτήτων και των βασικών σημείων που θα τεθούν στην ατζέντα της προεδρίας.

Θεωρώ ότι τα κυπριακά ΜΜΕ έχουν τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στην σχετική πρόκληση. Γι’ αυτό χρειάζεται να θέσουμε τρεις στόχους πάνω από τους συνηθισμένους:

Συστηματική προετοιμασία,

Τεχνολογική ανάπτυξη, και κυρίως,

Συνεργασίες ανάμεσα στα κυπριακά ΜΜΕ με στόχο να ισχυροποιήσουν κοινά δίκτυα, κοινούς πόρους, συνεργαζόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Οι συνέργειες οδηγούν σε καλύτερο αποτέλεσμα με λιγότερο κόστος.

Κάθε προεδρία βασίζεται πάνω στην αξιοποίηση της εμπειρίας κάθε προηγούμενης. Είναι θεμιτό κάθε προεδρία να θέτει ορισμένους στόχους, να διατυπώνει τις προτεραιότητές της, να φιλοδοξεί να καταγραφεί ως μια προεδρία που συνέβαλε σε ορισμένη πρόοδο στις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό ισχύει και για την Κύπρο στην πρώτη της προεδρία από την εποχή της ένταξης στην ΕΕ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Κύπρος μπορεί να συμβάλει στην γενικότερη συζήτηση σχετικά με το εάν η ΕΕ μπορεί να ξεπεράσει τη σημερινή θεσμική και οικονομική κρίση ακολουθώντας μια διαφορετική πορεία.

Η οικονομική κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες της ΕΕ των διαφορετικών ταχυτήτων. Στη σημερινή κρίση βρίσκεται μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της πολιτικής και οικονομικής ένωσης της ΕΕ.

Η Κυπριακή Προεδρία το 2012 μπορεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια και τα κυπριακά ΜΜΕ να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Η Προεδρία αποτελεί μια ισχυρή δυνατότητα για να ενισχύσουμε κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους.

Λάρκος Λάρκου, πρόεδρος ΔΣ ΚΥΠΕ,

Χαιρετισμός στην εκδήλωση ΚΥΠΕ-Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο με θέμα «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ- Μια πρόκληση για τα ΜΜΕ»

Λευκωσία, 10 Οκτωβρίου 2011