Εκποιήσεις επι της ουσίας

Το ζήτημα με τις εκποιήσεις είαι πολύ σοβαρό και κάθε αναφορά απαιτεί ειδικές γνώσεις. Τι κάνουν αυτοί που δεν είναι ειδικοί; Λένε τη γνώμη τους- ως μη ειδικοί.

Συνεπώς:

1. Γιατί τόση καθυστέρηση να ληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες;

2. Έστω, καθυστερημένα, γιατί τόση αναποτελεσματικότητα στην αναζήτηση συγκλίσεων;

3. Πόσοι θέλουν λύση και πόσοι σκέφτονται χωρίς μακροπρόθεσμο ορίζοντα;

4. Τι σημαίνει προστασία των ευάλωτων ομάδων; Πώς ερμηνεύεται ο όρος;

5. Πόσοι γνωρίζουν ότι η κυπριακή οικονομία ελέγχεται από την τρόικα;

Επί της ουσίας:

Χρειάζεται ένα κράτος να μεριμνά για τους αδικημένους, όσους η κρίση εμποδίζει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες. Συνεπώς οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι αναγκαίες. Ανήκουν όλοι στην ίδια κατηγορία; Ασφαλώς όχι! Άρα είναι διπλή η ευθύνη: πρώτο με αποδείξεις και στοιχεία να προστατευτούν όσοι πράγματι δεν μπορούν, και, δεύτερο, με αποδείξεις και στοιχεία να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα κατά όσων μπορούν και δεν το πράττουν! Ολοφάνερα κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας όταν βάζουμε τους πάντες σε ένα σακούλι. Ολοφάνερα δεν υπάρχει μια σακούλα και όλοι είναι εν δικαίω! Η ουσία είναι πως κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί κατά εκείνης της ομάδας που χρωστά 1 δις στις τράπεζες και ανήκει στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων!! Η ουσία είναι πως πολλοί κρύβονται πίσω από τη δυστοκία που παρατηρείται και αποφεύγουν να πράξουν το αυτονόητο -να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Δεν μπορεί λ.χ. κάποιος με ισχυρή ακίνητη περιουσία να μπορεί να δηλώνει «δεν πληρώνω»!. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί! Το κράτος έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία για να κάνει τη σωστή κίνηση!