Έκρηξη για την έρευνα.

Απαράδεκτο αλλά κυπριακό. Πρόνοιες του κρατικού προϋπολογισμού για το 2010 δείχνουν άγνοια του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και προκαλούν απορίες για το μέγεθος της ενδεχόμενης οπισθοδρόμησης. Η Κύπρος, ως γνωστό, είναι ουραγός στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Στον ευρωπαϊκό μέσο όρο 1.85%, η Κύπρος στο 0.45% του ΑΕΠ. Αλλά το τα γίνει «πιο ουραγός» δεν ήταν προβλεπτό. Από τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού μαθαίνουμε τα ακριβή στοιχεία: Το ΙΠΕ (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) με προϋπολογισμό 25,4 εκ. ευρώ το 2009 πάει στα 10 εκ. ευρώ το 2010, η χορηγία στο κυπριακό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δίκτυο μειώνεται από 424.000 σε 300.000 ευρώ, ενώ το ποσό για το κυπριακό ερευνητικό και ακαδημαϊκό ίδρυμα από 8,3 εκ. ευρώ κατεβαίνει στα 3 εκ. ευρώ.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος για να καταδειχθεί ότι η κυβερνητική αξιολόγηση είναι παντελώς άστοχη. Πρώτο, έπρεπε να αυξήσει το ποσοστό για να φθάσει τουλάχιστον στα μισά του μέσου όρου της ΕΕ, και, δεύτερο, να κατανοήσει ότι η έρευνα δεν είναι ουραγός αλλά πρωταγωνιστής σε κάθε σοβαρή χώρα που θέλει να έχει ρόλο στη διεθνή σκακιέρα. Αυτή η ανάποδη αξιολόγηση προκαλεί απορίες ως προς την αντίληψη που έχει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την έννοια της ανταγωνιστικότητας στη σημερινή εποχή. Δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Αν υπάρχουν, μπορούν να προκύψουν στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Χρειάζεται αύξηση του ποσού του διατίθεται στην έρευνα. Οι τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα, η επιστημονική κοινότητα δεν αρκεί να ερευνά. Χρειάζεται και να διεκδικεί, να διαθέτει κοινωνικό εκτόπισμα, να διευρύνει την έννοια του παιδευτικού αγαθού. Υπάρχει χρόνος για άλλες σκέψεις εάν και η επιστημονική κοινότητα βρει το δρόμο της κοινωνικής καινοτομίας.