Έκθεση από νάϋλον

Η ετήσια Έκθεση της Γενικής Ελεγκτού (ΓΕ) της Δημοκρατίας επιδόθηκε ακόμα μια φορά σε ακόμα έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας (7/12/10). Οι επισημάνσεις της είναι άξιες κάθε σχολιασμού. Φαινόμενα κακοδιοίκησης, υστέρηση εσόδων, ερωτηματικά γύρω από τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Ο αριθμός είναι από κάθε άποψη εντυπωσιακός: οι ανείσπρακτοι πόροι που οφείλονται από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στο δημόσιο φτάνουν τα 1.1 δις ευρώ. Τα δημόσια οικονομικά ως γνωστό παράγουν μια βασική πληγή στη γενική οικονομική ζωή του τόπου και ήδη η ΕΕ ζήτησε οι αποκοπές στον προϋπολογισμό να φτάσουν το 2012 τα 150 εκ ευρώ. Οι επισημάνσεις της ΓΕ αφορούν πλήθος από φαινόμενα κακοδιοίκησης στην κρατική μηχανή, την τοπική αυτοδιοίκηση και την ημιδημόσια υπηρεσία. Οι Εκθέσεις παλαιότερα αντιμετωπίζονταν με ειρωνία από διάφορες κυβερνήσεις. Κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο «έκθεση είναι, θα περάσει». Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στο πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα δημόσια οικονομικά και όλοι φαίνεται πλέον να το αντιλαμβάνονται. Οι καλές προθέσεις, ωστόσο, δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα γιατί το μείζον ζήτημα δεν είναι οι επισημάνσεις Γιωρκάτζη. Μείζον είναι το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει να διατυπώνονται δημόσια όλες αυτές οι μορφές κακοδιοίκησης αλλά στο τέλος της ημέρας να μην σημαίνει και τίποτα. Αν οι θέσεις Γιωρκάτζη δεν θωρακίζονται από ανάλογης βαρύτητας νομοθετική αλλαγή που θα μεταβάλει το διακηρυκτικό σε υποχρεωτικό, τίποτα δεν θα προχωρήσει επί της ουσίας. Αυτό δείχνει η ετήσια τυποποίηση του πράγματος: παραλαμβάνει ο εκάστοτε πρόεδρος, σχολιάζει η εκάστοτε αντιπολίτευση, όλοι εκφράζουν ανησυχία και στην επόμενη έκθεση του 2011 όλα θα επαναληφθούν ως να είναι σήμερα ή πριν δέκα χρόνια. Ένα κράτος που σέβεται τους θεσμούς τους οποίους το ίδιο δημιούργησε, έχει την υποχρέωση να θωρακίσει την αποτελεσματική λειτουργία τους. Χρειάζεται να αλλάξει η κατάσταση και να εμπεδωθεί ένα καλύτερο σύστημα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, αποτελεσματικότητα. Με έργα, όχι με ευχές.