Ένα μήνυμα απο τη χώρα του Μαντέλα

Οι σκέψεις του Mark van der Velden, αρχισυντάκτη στο Νοτιοαφρικανικό Press Association θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πρώτο, έζησε το πέρασμα της χώρας του από το ρατσισμό στη δημοκρατία, δεύτερο, παρακολούθησε από κοντά τα βήματα και την ανάλυση του Ν. Μαντέλα, και, τρίτο, γνωρίζει καλά τον έξω κόσμο καθώς αυτή είναι η φύση της εργασίας του. Στη δική του ερμηνεία, η επίλυση ενός προβλήματος αποτελεί μια σύνθετη κίνηση πραγμάτων, που μόνο ως σύνολο δημιουργούν το πλαίσιο και της προϋποθέσεις μιας αλλαγής. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι πιο κάτω παράγοντες αποτελούν τη βασική ενότητα που μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ανατροπής:

1. Η άσκηση ηγετικής ικανότητας, η εμπνευσμένη ηγεσία που είναι σε θέση να κινητοποιήσει τους πολίτες για να αλλάξουν τη μοίρα τους. Μια ηγεσία που οδηγεί στην αλλαγή κάνει κάθε αναγκαία κίνηση για να πείσει την πλειοψηφία να σκεφθεί διαφορετικά, να έχει πολίτες με δραστήρια σκέψη, διεκδικητές μιας διαφορετικής εξέλιξης για το μέλλον της πατρίδας τους.

2. Το εξωτερικό περιβάλλον παίζει καταλυτικό ρόλο στα πράγματα. Σύμφωνα με το παράδειγμα του Mark van der Velden η αλλαγή στην Ν. Αφρική συντελέστηκε, γιατί, εκτός άλλων, η κατάρρευση της Σ. Ένωσης οδήγησε σε αποσταθεροποίηση γειτονικών καθεστώτων της Ν. Αφρικής. Έτσι το καθεστώς Κλερκ έχασε έναν «σύμμαχο» -το πρόσχημα ότι με την παρουσία του εμπόδιζε τη διεύρυνση της σοβιετικής συμμαχίας. Σε κάθε περίπτωση τα διεθνή προβλήματα περιέχουν μικρότερα ή μεγαλύτερα στοιχεία που συνδέονται με την επίλυση ενός εθνικού ζητήματος.

3. Η Ν. Αφρική αποτελεί ένα εξέχων παράδειγμα όπου οι συμβολισμοί και οι κινήσεις καλής θέλησης απευθύνονταν στην άλλη πλευρά με στόχο να κινητοποιήσουν συναισθήματα και δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας κατανόησης και υπέρβασης παλαιών προβλημάτων. Η διαχείρηση του παρελθόντος είναι ένα πολύ δυνατό στοίχημα γύρω από τον τρόπο που ένα έθνος η ένας λαός επιθυμεί να οικοδομήσει το μέλλον του. Η επούλωση πληγών του παρελθόντος προέκυψε μέσα από την πολιτική ανοικτών οριζόντων που εφάρμοσε ο Ν. Μαντέλα, ακόμα και όταν μερίδα της κοινότητας των μαύρων δυσανασχετούσε με επιλογές του και δυσπιστούσε απέναντι στις μη ρεβανσιστικές πρακτικές του. Το «τι θα γίνει με το παρελθόν», δείχνει την κατεύθυνση που θέλει να δώσει μια ηγεσία στα πράγματα για το μέλλον.

4. Στην ιστορική εξέλιξη το τυχαίο, το απροσδόκητο μερικές φορές γράφουν ιστορία. Εκεί που δεν περιμένεις κάτι, ή εκεί που όλα φαίνεται να έχουν σταματήσει, η τύχη παίζει το δικό της ρόλο. Ανατρέπει τη στασιμότητα, επιταχύνει εξελίξεις, οι διαθέσεις αλλάζουν και η ιστορία κινείται. Το τυχαίο στην αλλαγή της ιστορίας έχει αποδειχθεί ότι γράφει την επιτάχυνση και αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί μια σημαντική παράμετρος στη δράση της δημιουργικής πολιτικής.

5. Ο Mark van der Velden, θεωρεί ότι ένα «Κοινό Όραμα» για την Ελευθερία και την Πρόοδο συντελείται ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Θεωρεί πως αν ρίξουμε μια ματιά στα όσα θεωρήθηκαν κατά καιρούς ακίνητα και στη συνέχεια άλλαξαν ή ανατράπηκαν, μπορεί να δούμε μια ανάλυση που περιέχει ψήγματα αισιοδοξίας. Κάτω από τις προϋποθέσεις που περιγράφει, ο δρόμος της οργάνωσης μιας κοινωνίας πάνω σε σύγχρονα, φιλελεύθερα, αντιπροσωπευτικά πλαίσια είναι στα χέρια κάθε λαού και ευθύνη μιας ηγεσίας να εργαστούν με πείσμα προς το σκοπό αυτό.