Ενέργεια με συμμαχίες

Ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ν. Συλικιώτης σε ομιλία του σε συνέδριο για την ενέργεια στη Βηρυτό στις 3 Ιουλίου δήλωσε ότι «ο θαλάσσιος χώρος της ανατολικής Μεσογείου μπορεί να μετατραπεί σε χώρο κοινών συνόρων και συμφερόντων για όλους μας, προσφέροντας προοπτικές ειρήνης, ευημερίας και προόδου στην ευρύτερη περιοχή. Μας προσφέρεται επιτέλους η ιστορική ευκαιρία να συνεργαστούμε ειλικρινά, εποικοδομητικά και με καλή θέληση προς όφελος των λαών μας- σε αυτήν την προοπτική, προσκαλούμε τον Λίβανο να συμμετέχει…σε πνεύμα περιφερειακής ειρήνης και συνεργασίας σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην Υπουργική Διάσκεψη που διοργανώνουμε στην Κύπρο στις 9 Νοεμβρίου με θέμα την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την  ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της ΕΕ. Στη Διάσκεψη αυτή που οργανώνουμε ως Προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κληθούν να συμμετέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι γειτονικές μας χώρες της Ανατολικής Μεσογείου», (ΚΥΠΕ, 3 Ιουλίου).

Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι δημιουργικές: πρώτο, αποτελούν θετικές περιφερειακές πρωτοβουλίες της Λευκωσίας για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, δεύτερο, εντάσσονται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, τρίτο, ενισχύουν την κυπριακή προεδρία της ΕΕ, τέταρτο, είναι προώθηση κοινών συμφερόντων στην Α. Μεσόγειο, γεγονός που θα βοηθήσει σε αποτελεσματική συνεργασία στο ενεργειακό επίπεδο.

Ο ΥΠΕΣ τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων στον τομέα των υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-ανατολικής Μεσογείου, αυτές οι νέες προοπτικές για να μετουσιωθούν, σε πράξη και να αποδώσουν καρπούς επιβάλλουν από την πλευρά μας να ενεργήσουμε με ψυχραιμία και σύνεση για να αξιοποιήσουμε σωστά τις συνέργιες που προκύπτουν…οι ανακαλύψεις μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου στη Λεκάνη της Λεβαντίνης, πολύ δε περισσότερο, οι ποσότητες υδρογονανθράκων που κρύβει αυτή η περιοχή και αναμένουμε ότι θα διαπιστωθούν στο προσεχές μέλλον, δημιουργούν νέες προοπτικές και νέα δυναμική όσον αφορά τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου στα ενεργειακά δρώμενα σε περιφερειακή, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα».

Ασφαλώς το σχέδιο, οι πρωτοβουλίες δημιουργούν τη βάση. Ωστόσο, ειδικά με το Λίβανο, υπάρχουν προβλήματα και αυτά προκύπτουν από τις ιδιόμορφες σχέσεις της χώρας αυτής με την Τουρκία. Ως γνωστόν, διαμορφώθηκε μια συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο αλλά δεν τίθεται προς συζήτηση στο λιβανικό κοινοβούλιο, παρ’ όλο που πέρασε αρκετός χρόνος από τότε. Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση δεν ευνοεί τα λιβανέζικα συμφέροντα αν και οι σχέσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ ολοένα και χειροτερεύουν, ακόμα και στα θέματα ΑΟΖ.

Η Κύπρος έχει κάθε συμφέρον να επιμένει στην ολοκλήρωση της πολιτικής των ανοιγμάτων σε Ισραήλ, Αίγυπτο, Λίβανο ώστε να δημιουργήσει το πιο κατάλληλο πλαίσιο συμφερόντων για την προώθηση της ενεργειακής της πολιτικής. Η ΕΕ σε όλα τα επίπεδα με μεγάλη σαφήνεια στηρίζει την Κύπρο γεγονός που καθιστά την προσπάθεια της Λευκωσίας σαφώς ρεαλιστική.