Ενοίκια και τιμωρία

Μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να μην χορηγεί τίτλους σε όσους φοιτητές χρωστούν ενοίκια στις φοιτητικές εστίες του, ήρθε η ανακοίνωση που το επιβεβαίωσε. Λέει η ανακοίνωση στις 12 Οκτωβρίου: «η σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου αποτελεί ένα μέτρο αποτροπής φοιτητών που αποχωρούν από τις Εστίες ή το Πανεπιστήμιο και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται ότι κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ως ειδική και ότι το Πανεπιστήμιο, θα εφαρμόζει με φειδώ τις πρόνοιες του κανονισμού…κατά τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη, σημειώθηκαν δεκατρία περιστατικά μη πληρωμής ενοικίων. Το οφειλόμενο ποσό των 4.114 ευρώ αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο όπως διαγραφεί».

Σε ένα γενικότερο σχόλιο το ΠΚ γράφει ότι «παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού του, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να αναβάλει την αύξηση στα ενοίκια των εστιών τα οποία κυμαίνονται από 102 μέχρι και 136 ευρώ».

Πικρή διαπίστωση: το ΠΚ αντιμετώπισε το θέμα κάποιων φοιτητών που χρωστούσαν το απίθανο ποσό των 4.114 ευρώ ως μια προειδοποίηση για το μέλλον: όχι χορήγηση πτυχίου μέχρι την εξόφληση! Η απόφαση του ΠΚ είναι πραγματικά απίστευτη. Στη δική μου κρίση αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να τυγχάνουν εσωτερικού χειρισμού αφού είναι πολύ πρακτικό να αντιμετωπισθούν με εσωτερικές διαδικασίες για ασήμαντα ποσά και για πολύ ειδικές περιπτώσεις. Η λύση «σου κόβω το πτυχίο, αν δεν πληρώσεις» είναι λανθασμένη. Η εξήγηση που δίνει το ΠΚ ότι αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες από τη μείωση του προϋπολογισμού, άρα λαμβάνει αυτά τα μέτρα, δεν είναι καθόλου πειστική. Σε μια περίοδο κρίσης το ΠΚ θα μπορούσε να εφαρμόσει διαφορετικές πολιτικές έτσι που να αντιμετωπίσει πραγματικά το πρόβλημα στο χώρο λειτουργίας του όπως λ.χ. η μείωση σε κάποιο βαθμό στις μισθολογικές απολαβές του διδακτικού προσωπικού του που σε εν πάση περιπτώσει θωρούνται αρκετά πάνω από το μέσο κυπριακό μισθό. Με αυτό τον τρόπο θα έδινε ένα παράδειγμα και στους φοιτητές του και στην κοινή γνώμη και θα ξεπερνούσε σε ένα βαθμό προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση. Σε μια δύσκολη περίοδο έχεις σχέδιο για το σύνολο και δεν αντιδράς έτσι επειδή κάποιοι φοιτητές δεν είχαν το ποσό το 4. 114 ευρώ για τις φοιτητικές εστίες!.

Αν το κράτος περιόρισε τον προϋπολογισμό, τότε είναι στην ευθύνη του ΠΚ να βρει άλλες λύσεις και να εφαρμόσει ορισμένες πολιτικές ικανές να αντιμετωπίσουν την νέα κατάσταση πραγμάτων. Το ΠΚ έδωσε ένα αρνητικό σήμα στην κοινωνία μας με την ακατανόητη απόφασή του. Σε κάθε περίπτωση η ζημιά για την εικόνα του ΠΚ είναι σημαντική. Όσοι περίμεναν με τη σταδιακή ανάπτυξη Πανεπιστημίων θα είχαμε μια ουσιώδη αλλαγή στην πατρίδα μας, μάλλον χρειάζεται να κρατάμε μικρό καλάθι. Τα παράδειγμα του ΠΚ δείχνει στο μέγεθός του«σημειωτόν».