Εντολή πρώτη: πρώτα η ΠΑΣΥΔΥ!!!

Απίστευτο αλλά πολύ κυπριακό! Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΑΣΥΔΥ συζήτησε στις 23 Μαίου σε έκτακτη συνεδρίασή της το θέμα του διορισμού από την κυβέρνηση Αναστασιάδη της Εμμανουέλας Λαμπριανίδου ως Επιτρόπου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι «με την απόφαση παραβιάζονται οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της υπηρεσιακής τάξης και ιεραρχίας, εφόσον η συνάδελφος που προβάλλεται ως Επίτροπος Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας κατέχει μόνιμη θέση στο Γραφείο Προγραμματισμού και έχει αποσπασθεί στην Προεδρία δυνάμει του άρθρου 47(1) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που δεν εξειδικεύονται. Είναι παγιωμένο ότι η απόσπαση ως εκ της φύσεως της αποτελεί μέτρο προσωρινό, λαμβανόμενο προς ικανοποίηση πρόσκαιρης υπηρεσιακής ανάγκης που εξειδικεύεται στη σχετική απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Οργάνου. Είναι επίσης παγιωμένο ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποσπώνται σε άλλη υπηρεσία εξακολουθούν οργανικά να ανήκουν στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν και δεν διακόπτεται ο δεσμός τους με αυτήν».

 Ο ΠΑΣΥΔΥ σημειώνει ότι« τέτοιες ρυθμίσεις και πρακτικές όχι μόνο δε συμβάλλουν σε εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, αλλά αντίθετα οδηγούν στην αποδυνάμωση και αποδόμησή της. Σε ό,τι αφορά στην ουσία του θέματος, η Εκτελεστική Επιτροπή τόνισε ότι ως Οργάνωση ουδέποτε είμαστε εναντίον σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης του δημόσιου τομέα. Αντίθετα, όπως υπογραμμίστηκε, η ΠΑΣΥΔΥ διαχρονικά, αλλά και ιδιαίτερα σήμερα, μέσα στις συνθήκες της καταστροφικής κρίσης που πλήττει τον τόπο μας, δηλώνει ετοιμότητα να συνεργαστεί με την Κυβέρνηση για υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου».

Η ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ χρήζει σχολιασμού:

  1. Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η φράση ότι «προβάλλεται ως Επίτροπος Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας».Αν προβάλλεται, τότε δεν είναι, δηλαδή η ΠΑΣΥΔΥ δεν την αναγνωρίζει ως Επίτροπο;
  1. Η ΠΑΣΥΔΥ δηλώνει «ετοιμότητα να συνεργαστεί με την Κυβέρνηση για υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου υπηρεσίας». Πώς; Μόνο αν υποβάλειπαραίτηση η συγκεκριμένη Επίτροπος;
  1. Η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι η Επίτροπος «κατέχει μόνιμη θέση στο Γραφείο Προγραμματισμού και έχει αποσπασθεί στην Προεδρία δυνάμει του άρθρου 47(1) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας». Υπάρχει κάτι παράτυπο σε αυτό; Εξ όσων έχουν δημοσιευτεί η κυβέρνηση πριν το διορισμό Λαμπριανίδου έλαβε νομική συμβουλή. Αν η ΠΑΣΥΔΥ εκτιμά ότι κάτι υπάρχει, γιατί δεν ζητά από τον Π. Κληρίδη να παρέμβει;
  1. Πάνω σε ποια βάση η ΠΑΣΥΔΥ αμφισβητεί το δικαίωμα μιαςκυβέρνησης να πληρώσει μια θέση που έλαβε με ορισμένα κριτήρια; Τι ακριβώς ζητά; Μήπως ζητά να έχει λόγο στην επιλογή του προσώπου; Ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άλλο όνομα κατόπιν διαβούλευσης;
  1. Το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό: ορισμένες συντεχνίες εκπαιδεύτηκαν στο να συνδιοικούν οργανισμούς και κυβερνητικά τμήματα, να παρεμβαίνουν στις πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις ως «συγκυβερνήτες» και να επιβάλλουν την δική τους άποψη ή να επηρεάζουν τη ροή των εξελίξεων. Έτσι δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Δεν πάμε πουθενά. Η πρακτική που εισηγείται η ΠΑΣΥΔΥ δεν έχει θέση στο σύγχρονο κόσμο. Μια ματιά στα αίτια που οδήγησαν την Κύπρο στο ναδίρ είναι αρκετή για να καταδείξει πώς και οι συντεχνίες χρειάζεται να διαβάσουν ξανά το ρόλο και την αποστολή τους στη σημερινή εποχή!