Ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης

O Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες Μισέλ Μπαρνιέ μιλώντας στο «Σπίτι της Ευρώπης» στη Λευκωσία στις 18 Νοεμβρίου έκανε λόγο για «τις αδυναμίες των ρυθμιστικών Αρχών για ικανοποιητική εποπτεία των Τραπεζών» και ενημέρωσε τους ακροατές του, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο ΚΥΠΕ  ότι «έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης, αλλά και η νομοπαρασκευαστική διαδικασία, σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο για την Ενιαία Εποπτική Αρχή και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, με Ενιαία Διεύθυνση και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης Τραπεζών. Αυτή η κρίση έχει αποκαλύψει τις αδυναμίες των ρυθμιστικών Αρχών, την απουσία ρύθμισης ή και την πολύ κακή εποπτεία των Τραπεζών και μίαν μη επαρκή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που, όπως και εδώ στην Κύπρο, είχαν αποκτήσει μία δυσανάλογη διάσταση, σε σχέση με τη βαρύτητα της οικονομίας της χώρας και υπήρχαν τραπεζίτες, οι οποίο νόμιζαν ότι μπορούσαν να κάνουν τα πάντα και ότι όλα τους επιτρέπονταν και στους οποίους εμείς είχαμε επιτρέψει τα πάντα, χωρίς κανονισμούς και χωρίς εποπτεία. Αρκετά και με τους οίκους αξιολόγησης. Κάποιοι ελεγκτές και κάποιοι ελεγκτικοί οίκοι αξιολόγησης έχουν δώσει πολύ καλούς βαθμούς σε κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες στο τέλος είχανε πτωχεύσει, ενώ παρατηρήθηκε και σύγκρουση συμφερόντων. Άρα, αρκετά και με αυτό και η Ομάδα των 20 θέλει να έχει καθαρούς οίκους αξιολόγησης, τους χρειαζόμαστε, αλλά θα πρέπει και αυτοί να ρυθμίζονται και να εποπτεύονται, με διαφάνεια στις μεθόδους που χρησιμοποιούν και να εμποδίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων».

Επιτέλους μια δήλωση επί του θέματος μετά από μακρά περίοδο σιωπής ή και αδράνειας στο χώρο της ΕΕ. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ θέτει το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων και εκφράζει την άποψη ότι «έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης». Αυτή η λύση είναι αναγκαία και όσο πιο γρήγορα γίνει πραγματικότητα, τόσο το καλύτερο για την ΕΕ και τις εθνικές οικονομίες. Το σημερινό σχήμα με τους αμερικάνικους οίκους να έχουν τον πρώτο και μόνο λόγο, δεν βοηθά τα πράγματα, ενώ η οικονομική ανάλυση μέσα στην ΕΕ δεν είναι σε θέση ακόμα να προσδιορίσει με τρόπο σαφή τις δικές της ιδιαιτερότητες.  

Η σύσταση ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης έπρεπε να ήταν ένα από τα στοιχεία που θα συνόδευαν την δημιουργία του ευρώ και της οικονομικής διακυβέρνησης μέσα στην ευρωζώνη. Συνεπώς η σημερινή συζήτηση και η σκέψη Μπαρνιέ ακούγεται καθυστερημένα και περισσότερο ως αντίδραση στους ήδη υπάρχοντες, ενώ θα μπορούσε να ήταν μια σχεδιασμένη κίνηση  που θα έτρεχε με ρυθμούς υλοποίησης ήδη από τον πρώτο χρόνο εισαγωγής του ευρώ ως του κοινού νομίσματος στις πρώτες χώρες της ευρωζώνης. Έτσι υλοποιούνται πολιτικές που ενισχύουν την ομοσπονδιακή τάση μέσα στην ΕΕ και εμποδίζουν τις τάσεις εκείνες που προτιμούν τις διμερείς συνεννοήσεις ανάμεσα στις μεγάλες χώρες και τις διαδικασίες που οδηγούν σε αποφάσεις με υποβάθμιση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.  Η βήμα βήμα πολιτική που περιλαμβάνεται στη φράση επίλυση των προβλημάτων με «περισσότερη Ευρώπη», σημαίνει, εκτός άλλων, και τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης.