Γάνδη απο προκλήσεις

Στη Γάνδη έγινε η διήμερη (23/24 Σεπτεμβρίου) η άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση οι ευρωπαίοι υπουργοί συζήτησαν τις δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής άμυνας και τις προκλήσεις στο πλαίσιο του σημερινού δημοσιονομικού πλαισίου. Οι υπουργοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την Υπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κ. Άστον η οποία βρισκόταν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Τις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου απασχόλησε η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ τόσο από στρατιωτικής άποψης όσο και από την πλευρά της πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας. Τη συνάντηση απασχόλησε, επίσης, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων σε συνεργασία με τους εταίρους, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Αφρικανική Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η συζήτηση έγινε στην παρουσία του Βοηθού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου  Κ. Παπακώστας σε παρέμβασή του ανέφερε ότι η συνεργασία θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της διατήρησης της αυτονομίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και της συμμετοχής όλων των κρατών μελών. Είναι προφανές ότι η παρέμβαση Παπακώστα ήταν αρκούντως αμυντική: η σύγκρουση Κύπρου-Τουρκίας παρεμποδίζει την αποτελεσματική συνεργασία της ΕΕ με τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ και αυτό ενοχλεί τις κυριότερες χώρες της ΕΕ που είναι ταυτόχρονα μέλη του ΝΑΤΟ. Σήμερα χώρες μέλη της ΕΕ διαθέτουν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Αφχανιστάν και ενδιαφέρονται να λειτουργεί ομαλά η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ πρώτα για την ασφάλεια των δικών τους στρατιωτών. Έτσι η Κύπρος έχει ήδη  δεχθεί συμβουλές για την εξεύρεση μιας φόρμουλας που θα επιτρέπει τη συνεργασία ΕΕ -ΝΑΤΟ χωρίς να είναι η ίδια μέλος στο δεύτερο.

Εκτιμώ όι η υποβολή αιτησης για συμμετοχή της Κύπρου στον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη», μπορεί να διευκολύνει τα πράγματα, αν και όλοι αναγνωρίζουν ότι άμεση ή εύκολη λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Σήμερα δεν υπάρχει ειδικό κίνητρο ή κάποια ισορροπία συμφερόντων που να επιτρέψει κάποιες αλλαγές. Ίσως, μια διαδικασία που θα οδηγεί σε επίλυση του κυπριακού μπορεί να επιτρέψει πολιτικές διευθετήσεις με ευρύτερο ορίζοντα που θα ξεμπλοκάρουν το σημερινό αδιέξοδο. Η Ελλάδα θα μπορούσε να καταθέσει ορισμένες εισηγήσεις επί του θέματος. Έχει εμπειρίες από τη σχέση της με τους δύο οργανισμούς.