Γλώσσα και Δημοσιογραφία

Στην εποχή της παντοδυναμίας των ΜΜΕ, το ζήτημα της σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο αποκτά έναν πιο απαιτητικό χαρακτήρα. Η παραδοσιακή διαδικασία όπου το σχολείο είχε την ευθύνη της εκπαίδευσης περί την γλώσσαν έχει ήδη ξεπεραστεί. Σήμερα τα ΜΜΕ επηρεάζουν το γλωσσικό αισθητήριο κάθε πολίτη εξίσου αποφασιστικά.

Ο παλαιός δάσκαλος σήμερα είναι εν πολλοίς ο δημοσιογράφος. Η δημοσιογραφική γλώσσα επηρεάζει, διδάσκει, όσο στα παλαιά χρόνια ο παλαιός δάσκαλος και ο παλαιός παπάς. Σήμερα οι δημοσιογραφικές παρεμβάσεις επηρεάζουν τα μέγιστα: ΕΣΚ και ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ συνδέονται πολύπλευρα στο ίδιο κανάλι και συνδιαμορφώνουν τις γλωσσικές μας επιδόσεις. Σχηματικά: το πρωί το σχολείο, το απόγευμα και το βράδι τα ΜΜΕ.

Μαζί με το σχολείο, σήμερα παρεμβαίνει ο τηλεοπτικός λόγος, η γραφή στις εφημερiδες, ο ραδιοφωνικός λόγος και μαζί συνδιαμορφώνουν το κοινό μας αποτέλεσμα. Όπως στο σχολικό περιβάλλον τα εγχειρίδια περί την ελληνική γλώσσα εξελίσσονται και ακολουθούν τις νέες αντιλήψεις για την καλύτερη διδασκαλία της, έτσι και τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και οι εφημερίδες χρειάζεται να λαμβάνουν μέτρα για την ορθή/πλούσια/ χρήση της ελληνικής γλώσσας σε καθημερινή βάση. Τίποτα στο χώρο των ΜΜΕ και της μαζικής ψυχαγωγίας δεν είναι γλωσσικά αθώο. Όλα επηρεάζουν και για όλα χρειάζεται συνεπής προσπάθεια.

Τα κείμενα στις ειδήσεις, οι ενημερωτικές-ψυχαγωγικές εκπομπές, ο υποτιτλισμός ξενόγλωσσων εκπομπών /ταινιών στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, και η περιγραφή αθλητικών συναντήσεν είναι βασικά παραδείγματα το πόσο πολύπλοκα διαμορφώνεται το γλωσσικό μας αισθητήριο, άρα και πόσο αναγκαία η συνεπής παρακολούθησή του. Είναι σκόπιμη η πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, διορθωτών κειμένων, είναι ωφέλιμη η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων σε όλα τα ΜΜΕ και η εποπτεία σε χώρος που παράγεται μαζική κουλτούρα όπως η ευθύνη για τον υποτιτλισμό στις κινηματογραφικές ταινίες.

Σε κάδρο της ευθύνης ή της πρωτοβουλίας για την δημιουργική ελληνική, έχουν όλοι μερίδιο στον πίνακα της εγρήγορσης: σε ορισμένα η πολιτεία, σε άλλα φορείς πολιτισμού, ειδικότερα γλωσσικού πολιτισμού, σε άλλα τα ΜΜΕ (ιδιοκτήτες και ΕΣΚ), σε άλλα οι ατομικές πρωτοβουλίες. Η γλώσσα είναι πολιτισμός και η ευθύνη για τον γλωσσικό μας πολιτισμό είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση για όλους, κυρίως όμως για όσους κατέχουν θέση στην ανάπτυξη του γλωσσικού μας επιπέδου.

Λάρκος Λάρκου