Η ΔΕΑ για το μέλλον

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) εξέφρασε με ανακοίνωση τύπου στο τέλος του 2011 την ευγνωμοσύνη της προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την εισφορά της ύψους 240.000 ευρώ για να συνεχίσει το έργο της. Και προσθέτει στην ανακοίνωση ότι «η νέα εισφορά έχει επιτρέψει στη ΔΕΑ να επεκτείνει το χώρο εργασίας του Ανθρωπολογικού της Εργαστηρίου, ώστε να στεγάσει μια μεγαλύτερη ομάδα επιστημόνων για να επισπευτεί η διαδικασία ταυτοποίησης των λειψάνων αγνοουμένων προσώπων στο πλαίσιο του προγράμματος της για εκταφή, ταυτοποίηση και επιστροφή λειψάνων αγνοουμένων στην Κύπρο. Μέχρι σήμερα έχουν εκταφεί λείψανα που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 830 άτομα, ενώ πάνω από 310 αγνοούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί και τα λείψανά τους επιστράφηκαν στις οικογένειες».

Η είδηση αυτή συνδέεται με ένα κορυφαίο πολιτικό ζήτημα που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον της Κύπρου με έναν άρρηκτο τρόπο. Η εργασία που επιτελεί η ΔΕΑ αποτελεί την κορυφαία πράξη συμφιλίωσης ανάμεσα στην ιστορική διαδρομή της Κύπρου και αφορά τον σκληρό πυρήνα του μέλλοντός της. Αν ορίσουμε την ιστορία ως «προφήτη των περασμένων», σύμφωνα με τη ρήση του Ε. Γκαλεάνο, τότε η εργασία της ΔΕΑ αποτελεί ένα ισχυρό κλειδί για να δούμε το εύρος της σχέσης της με τη σημερινή Κύπρο, και, ως εκ τούτου, αξίζει να τυγχάνει της περισσότερης προσοχής στο χώρο των ΜΜΕ. Η τουρκική εισβολή του 1974 και οι διακοινοτικές ταραχές του 1964 παρέχουν στη ΔΕΑ το σκληρό υλικό για να δώσει ένα τέλος στα αναπάντητα ερωτήματα πολλών ε/κ και τ/κ και έτσι να συμβάλει στο να δοθεί αξιόπιστη απάντηση σε τόσες οικογενειακές τραγωδίες. Εναπόκειται στην πολιτική ηγεσία να αξιοποιήσει τη δουλειά της ΔΕΑ ώστε να από μέρος της σκληρής ιστορικής μας διαδρομής να συνιστά ένα μέρος της διαδικασίας που αποτυπώνει την πλήρη ενσωμάτωση της Κύπρου στο χάρτη της ευρωπαϊκής πρακτικής που οδηγεί στην αξιοποίηση της τεκμηριωμένης γνώσης ως βασικού συντελεστή αυτογνωσίας.