Η ΕΕ στη λωρίδα της Γάζας

Η είδηση είναι απολύτως κυπριακή έστω και εάν αφορά τη Μ. Ανατολή. Οι Παλαιστινιακές αρχές και το Ισραήλ ολοκληρώνουν τις διαβουλεύσεις τους με την ΕΕ ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2006 αποστολή από αστυνομικές δυνάμεις από την ΕΕ να αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο του περάσματος ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο. Επίσης οι ευρωπαϊκές αστυνομικές δυνάμεις θα συνδράμουν μέσα σε ένα τριετές πλάνο τις παλαιστινιακές αρχές για να οργανώσουν τις δικές τους αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει την πρόθεση της ΕΕ να κάνει νέα βήματα στο διεθνή χώρο καταγράφοντας την πρώτη ενεργό ανάμειξή της στην ειρηνευτική διαδικασία της Μ. Ανατολής.

Χάριν της πολιτικής τεκμηρίωσης χρειάζεται να υπογραμμισθεί ότι αυτή είναι η τέταρτη ειρηνευτική παρέμβαση της ΕΕ σε χώρους με ειδικά αδιέξοδα. Προηγήθηκαν οι Αστυνομικές Αποστολές της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με δύναμη 500 ανδρών από το 2003 και στη συνέχεια ανάλογες στο κράτος των Σκοπίων και  στη Δημοκρατία του Κογκό.

Η εξέλιξη αυτή αξίζει να μελετηθεί επισταμένως από την Κύπρο γιατί αυτό είναι ένα καλό δείγμα γραφής ότι η ΕΕ σταδιακά ενισχύει την εξωτερική/αμυντική της παρέμβαση. Δημιουργεί βήμα βήμα μια καλύτερη βάση για τη διεθνή παρουσία της. Κινείται.

Η Κύπρος έχει ειδική ανάγκη να ενσκύψει με σοβαρότητα πάνω σε αυτά τα ζητήματα και να μην τα θεωρεί ως απόμακρα. Δηλαδή να αναλύσει με κάθε λεπτομέρεια τις πολιτικές παραμέτρους της πρωτοβουλίας της ΕΕ στη Μ. Ανατολή, τις προϋποθέσεις της, τους όρους και το εύρος της. Έτσι μπορεί να βγάλει τα κυπριακά συμπεράσματα για ένα μεγάλο στόχο που είναι η πλήρης συμμετοχή της ΕΕ στις διαδικασίες επίλυσης του κυπριακού και σε τομείς που τώρα αναδεικνύει η αμυντική πλευρά της ΕΕ. Αυτό απαιτεί συνεχή διαβούλευση με την αντίστοιχη διεύθυνση της ΕΕ, την ανταλλαγή ιδεών, την αναζήτηση εφικτών λύσεων, τη δημιουργία των προϋποθέσεων για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή αμυντική ομπρέλα  στον αγώνα για την ελεύθερη Κύπρο.

H Κύπρος μπορεί να αναζητήσει πρωτότυπες ιδέες για το πως η ΕΕ θα μπορούσε να δώσει λύσεις ή να συμβάλει σε λύσεις ώστε να προχωρήσει μια νέα σελίδα για την Κύπρο με την ΕΕ να αναλαμβάνει  πολιτικές δράσεις όπως το παράδειγμα της  Μ. Ανατολής  περιγράφει.

Η ΕΕ πιθανόν να θελήσει να ακούσει πρώτα πειστικές ιδέες  από την Κύπρο, να ζητήσει  ύστερα διευκρινήσεις   για να έχει η αποστολή της τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης ειρηνευτικής αποστολής. Είναι στη δική μας ευθύνη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της επιτυχίας.