Η Εξυγίανση των σωματείων

Η απόφαση της κυβέρνησης (Υπουργικό Συμβούλιο, 29 Αυγούστου 2007) σχετικά με εξυγίανση των οικονομικών των ποδοσφαιρικών σωματείων κινείται, κατά την άποψή μου, προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποπληρωμή των μεχρι τώρα οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων στη βάση «του συμψηφισμού με τις εκάστοτε κρατικές χορηγίες» (ΚΥΠΕ, 21/09). Επίσης θεωρώ ως πολύ σωστή την απόφαση για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για μόνιμη ανταπόκριση των σωματείων στις φορολογικές τους υποχρεώσεις- ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος, Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Το ζήτημα αυτό συζητείται εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, με το σκεπτικό ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ πολλοί και και για μεγάλο χρονικό διάστημα έκαναν πλάτες στη μεταξύ νομιμότητας και αυθαιρεσίας λειτουργία των ποδοσφαιρικών σωματείων. Στο τέλος της εκάστοτε ετήσιας αυθαιρεσίας ερχόταν το κράτος να καλύψει τα σπασμένα είτε με τακτικές χορηγίες είτε και με έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

Καμμία λογκή εξήγηση δεν μπορεί να προβληθεί για αυτή την πρακτική.Τα σωματεία λειτουργούν με τα δικά τους ανεξάρτητα καταστατικά, στόχους και επιδιώξεις. Δεν είναι μέρος ενός ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως το απομακρυσμένο σχολείο ή το νοσοκομείο που χρειάζεται επιπλέον κρατική ενίσχυση.

Τα σωματεία με βάση τις ρυθμίσεις που υιοθέτησε το Υπουργικό Συμβούλιο υποχρεώνονται να δουλέψουν με βάση τις δικές τους οικονομικές δυνατότητες, να προγραμματίζουν με βάση το ότι στο τέλος της ημέρας το κράτος θα έχει λόγο στην χρηστή οικονομική τους διαχείρηση όπως συμβαίνει σε μια κανονική επιχείρηση ή ένα άλλου τύπου σωματείο.

Θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει –πέρα από το ζήτημα της εξυγίανσης των οικονομικών τους- και στη δημιουργία ενός πιο απαιτητικού πλαισίου στη λειτουργία τους και αυτό με τη σειρά του θα κάνει το ποδόσφαιρό μας πιο ανταγωνιστικό. Τα μικρά και μεσαία ποδοσφαιρικά μεγέθη-σωματεία, αν θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικά θα πρέπει να συνενώσουν δυνάμεις, να αποκτήσουν πιο ισχυρό ζωτικό χώρο (πόροι, φίλαθλοι, εκτόπισμα) και έτσι να παραμείνουν ζωντανοί στο παιχνίδι. Αλλιώς μπορούν να δουλέψουν με ερασιτεχνικές προϋποθέσεις πάνω σε τελείως διαφορετική βάση και στόχους. Εντέλει αυτό είναι το ζητούμενο: καθαρές συνεννοήσεις ανάμεσα στο κράτος και τα σωματεία, καθαρές συνεννοήσεις ανάμεσα στα σωματεία και το ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο.