Η έκθεση και εμείς

Η έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ Μπα κι Μουν (4/12) σχετικά με την ανανέωση της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο για ένα ακόμα εξάμηνο, χρειάζεται να μελετηθεί σε όλες τις πτυχές της από όλους όσους ενδιαφέρονται για την πρόοδο στο κυπριακό. Ο ΓΓ μιλά με διπλωματική γλώσσα αλλά είναι πολύ σαφής μέσα από τη διπλωματικότητά του. Πρώτα απ’ όλα ζητά από την κυπριακή ηγεσία να εξηγήσει στους πολίτες τα οφέλη από μια λύση. Ο ΓΓ το ζητά, άρα κρίνει ότι αυτό δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε. Ο ΓΓ ζητά να σταματήσει η διαπραγμάτευση μέσω των ΜΜΕ. Άρα κρίνει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σήμερα, συνεπώς ζητά τον τερματισμό της. Ο ΓΓ επισημαίνει ότι η κοινωνία των πολιτών είναι χρήσιμο να συμμετέχει σε ένα δημόσιο διάλογο  για το μέλλον της δικής της πατρίδας. Το επισημαίνει γιατί πιστεύει ότι οι έως τώρα πρωτοβουλίες μάλλον έφεραν πενιχρά αποτελέσματα. Επιπλέον ζητά «διεύρυνση» των επαφών ανάμεσα στις δύο κοινότητες πάνω στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Η Έκθεση του ΓΓ περιγράφει σκέψεις που κυριαρχούν στη Γραμματεία του ΟΗΕ και ουδείς μπορεί να αγνοήσει τη βαρύτητά τους, έστω και εάν δεν εγκρίνει όλα τα σημεία της. Από το κείμενο προκύπτει ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ κρατά προσεκτικές αποστάσεις από τα μέρη, δεν δίνει πλεονέκτημα σε καμία πλευρά, άρα επιχειρεί να κρατήσει για τον εαυτό του την τελική του κρίση για όσα συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις στη Λευκωσία. Αυτό είναι μάλλον ένα αναμενόμενο μέρος του «παιχνιδιού». Γι’ αυτό είναι σημαντικό, η ε/κ πλευρά να δουλέψει με διορατικότητα και σύνεση ώστε η δική της πολιτική να συναντά αρκετές από τις επισημάνσεις Μπα κι Μουν. Είναι το “κλειδί” για κάθε μελλοντικό σενάριο.