Η Έκθεση προόδου και η Κύπρος

Η Έκθεση Προόδου για την Τουρκία θα δοθεί στη δημοσιότητα στις 6 Νοεμβρίου 2007. Η συζήτηση έχει αρχίσει, τα κείμενα διαμορφώνονται, οι διαφορετικές προσεγγίσεις διατυπώνονται. Αυτό δίνει στην Κύπρο τη θεσμική δυνατότητα για μια συνολική αποτίμηση της πορείας της Τουρκίας. Μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της έχουν συντελεστεί. Ωστόσο, η Άγκυρα δεν υλοποίησε δεσμεύσεις που ανέλαβε στις 3 Οκτωβρίου 2005 όπως το άνοιγμα των λιμανιών και των αεροδρομίων της σε αεροπλάνα και πλοία με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς η Κύπρος δεν μπορεί να αποδέχεται μια αλά καρτ υποψηφιότητα. Δεν δεν μπορεί αυτό να γίνεται χωρίς όρους, ή, έτσι, χωρίς πρόγραμμα. Η κατοχή του 37% του κυπριακού εδάφους παραβιάζει κάθε ευρωπαϊκή αξία και αντίκειται σε κάθε κεφάλαιο της συμφωνίας της 3ης Οκτωβρίου 2005 με την οποία η Τουρκία έγινε υποψήφιο μέλος. Συνεπώς ο τερματισμός της κατοχής ευρωπαίκού εδάφους πρέπει να είναι ένας σαφής όρος στην υπό διαμόρφωση νέα Έκθεση Προόδου.

Η συζήτηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Κύπρο να θέσει σε μια συνολική συζήτηση/επανεξέταση την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Χρειάζεται μια νέα Έκθεση Προόδου που να θέτει σε ευρωπαϊκό κείμενο τις άμεσες και μεσοπρόθεσμες ευθύνες της Τουρκίας. Με σαφείς αναφορές στην ανάγκη για την επίλυση του κυπριακού με τη δραστήρια παρουσία της ΕΕ μέσα από το διορισμό συντονιστή της για το κυπριακό.

Το ζήτημα του πρωτοκόλλου της Άγκυρας έχει ολοκληρώσει την αξία του ως μοχλός πίεσης στην κατοχική δύναμη. Τώρα χρειάζεται να δούμε την πραγματική ουσία του κυπριακού και να θέσουμε το τρίπτυχο εισβολή-κατοχή-επίλυση σε ευρωπαίκό κείμενο όπως είναι τώρα η Έκθεση Προόδου της Τουρκίας. Η ΕΕ παρέχει κάθε τόσο ευκαιρίες για να θέσεις ζητήματα, να αλλάξεις την ατζέντα, να δημιουργήσεις κινητικότητα με βάση το δικό σου εθνικό/ζωτικό συμφέρον. Αυτό μπορεί να πράξει η Λευκωσία στον παρόντα πολιτικό χρόνο. Απαιτείται θέληση, έγκαιρη διαβούλευση, συμμαχίες. Η ευκαιρία κτυπά την πόρτα μας. Το ζήτημα της κατοχής δεν λύνεται με ευχολόγια. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και αξιοποίηση του ευρωπαϊκού μας πλεονεκτήματος.