Η Εθνική φρουρά στην ΕΠΑΑ

Στις Βρυξέλλες, στις 11 Μαίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Κωνσταντίνο Μπισμπίκα εκπροσώπησε την Κύπρο στη Σύνοδο αυτή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση (ΚΥΠΕ, 15/05/07), κατά τη διάρκεια της Συνόδου έγινε γενική ανασκόπηση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνατοτήτων και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών, για θέματα που αφορούν στη βελτίωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ).

Το ζήτημα είναι ιστορικά ευαίσθητο και  έχει ποικίλες διαστάσεις. Από την 1η Μαίου 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην ΕΕ όπως και η Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι καιρός (και αυτό εισηγείται η 1η Μαίου 2004), να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Η στρατιωτική Ελλάδα συμμετέχει στην ΕΠΑΑ και η Κύπρος μπορεί να εκπροσωπείται από κύπριο ηγέτη της ΕΦ. Στην ΕΕ τα προσέχουν αυτά, ο Κ. Μπισμπίκας  προέρχεται/είναι αξιωματικός στρατού από άλλο κράτος-μέλος. Η Κύπρος μπορεί να δείξει νέες δυνατότητες και να διαμορφώσει εκπροσωπήσεις που να μην δημιουργούν απορίες/ερωτηματικά στους εταίρους μας. Κύπρος και Ελλάδα είναι μαζί στην Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ. Μπορεί να παρουσιάσουν από κοινού ιδέες για νέα αξιολόγηση του δόγματος του ενιαίου Αμυντικού Χώρου Κύπρου-Ελλάδας μέσα στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, μπορεί να συνδιαμορφώσουν πρωτοβουλίες γύρω από την ανάπτυξη των στόχων της ΕΠΑΑ στον τομέα της έρευνας και διάσωσης. Συνεπώς η εκπροσώπηση της Ε.Φ. στην ΕΠΑΑ  χρειάζεται να αποκτήσει ευρωπαϊκή συλλογιστική, δηλαδή πλήρης συνεργασία με την Ελλάδα στην ΕΠΑΑ με κύπριο ηγέτη της Εθνικής Φρουράς. Αυτό αφορά μια διαβούλευση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία. Μια διαβούλευση με συναινετική λύση είναι μια θετική εξέλιξη, κάτι που ,νομίζω, η ίδια η Ελλάδα θα έπρεπε να το είχε  υποδείξει πρώτη…