Η GRECO με 16 συστάσεις!

Η Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) παρεμβαίνει, προτείνει, πιέζει. Έτσι στις 27 Ιουλίου λέει τα πιο κάτω όπως δημοσιεύτηκαν σε ρεπορτάζ στο ΚΥΠΕ:

«Αύξηση της διαφάνειας στο Κοινοβούλιο και διαμόρφωση ξεκάθαρων κανόνων, που θα διέπουν τη δράση των ομάδων άσκησης πίεσης (λόμπυ), καθώς και τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και παροχής δώρων προς βουλευτές, ζητά στην τελευταία της έκθεση η Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η έκθεση GRECO για την Κύπρο, περιέχει 16 συστάσεις με στόχο τη βελτίωση των μέτρων κατά της διαφθοράς στο Κοινοβούλιο και στο δικαστικό Σώμα.

Όπως σημειώνεται, παρότι οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής είναι ανοιχτές και το Σώμα δημοσιεύει τις προτεινόμενες νομοθεσίες, δεν υπάρχει ρύθμιση για τη δράση των λόμπυ και δεν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες που να προσδιορίζουν τη σύγκρουση συμφερόντων των βουλευτών, σε θέματα όπως είναι η παροχή δώρων και άλλων οφελημάτων.
Ως εκ τούτου η έκθεση συνιστά την υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας.

Αναφέρει ακόμη ότι το ισχύον καθεστώς για τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών χρήζει μεταρρύθμισης, ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες. Η ομάδα GRECO στηρίζει την ανεξάρτητη διενέργεια ελέγχων επί των περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση από το ίδιο το Σώμα.

Επίσης, η GRECO στηρίζει την εν εξελίξει συζήτηση στην Κύπρο για μείωση της εμβέλειας της ασυλίας των βουλευτών, ώστε να περιορίζεται σε θέματα προστασίας της ελευθερίας του λόγου, της εκφοράς άποψης και της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο.

Στην έκθεση αναγνωρίζεται, εξάλλου, ο μεγάλος βαθμός ανεξαρτησίας που απολαμβάνει η δικαστική εξουσία στην Κύπρο, κάτι που καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι δικαστές του Ανωτάτου απαρτίζουν και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Παρόλα αυτά, η έκθεση σημειώνει ότι υπάρχει δυνητικά ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων εντός του δικαστικού Σώματος, κάτι που, όπως λέει, απαιτεί περίσκεψη. Προστίθεται ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω τα κριτήρια για την πρόσληψη των δικαστών, και παρά το ότι απολαμβάνουν καλής φήμης, η έκθεση συστήνει την υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας, αλλά και την περαιτέρω εκπαίδευσή τους.

Ζητά να δοθεί, εξάλλου περισσότερη αυτονομία προς τις διωκτικές αρχές και τη Νομική Υπηρεσία στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ακόμη, η έκθεση συνιστά την υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό που απαρτίζει τις διωκτικές αρχές και λέει ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για την εκπαίδευσή του».

Θεωρώ ότι οι συνεχείς συστάσεις της GRECO, μόνο όφελος έχουν για την Κύπρο. Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτά που εισηγείται η Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων κατά της Διαφθοράς, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε μόνοι μας χωρίς καμμιά σύσταση. Και όμως! Παρά τις συνεχείς συστάσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η πρόοδος που παρατηρείται είναι μικρή και ως τέτοια συμπίπτει με την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με το σκάνδαλο της Focus. Αυτό δείχνει ότι τα κενά χρειάζεται να συμπληρωθούν με μεγάλες αλλαγές καθώς η GRECO, εισηγείται «16 συστάσεις με στόχο τη βελτίωση των μέτρων κατά της διαφθοράς στο Κοινοβούλιο και στο δικαστικό Σώμα».

Λύνουν το πρόβλημα της διαφθοράς στην Κύπρο οι 16 συστάσεις; Ασφαλώς όχι, αλλά η εφαρμογή τους δείχνει μιαν κατεύθυνση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλεις τις 16 συστάσεις αυτό δείχνει πολιτική θέληση για νέα μέτρα υπέρ της διαφάνειας, της επίλυσης ζητημάτων που προσδιορίζουν τη σύγκρουση συμφερόντων των βουλευτών, θέληση που η ομάδα GRECO στηρίζει με την «ανεξάρτητη διενέργεια ελέγχων επί των περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση από το ίδιο το νομοθετικό Σώμα».

Οι συνεχείς συστάσεις της GRECO, καθώς και η επίπονη προσπάθεια του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να ερευνήσει, να ελέγξει και να οδηγήσει σε νομική έρευνα ότι είναι στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, δείχνουν ότι σημειώνεται πρόοδος. Μικρή σε σχέση με τις προσδοκίες των πολιτών, αλλά σημαντική σε σχέση με την ασύλληπτη αδράνεια του παρελθόντος!