Η Κύπρος στο επίκεντρο μιας πολυεθνικής άσκησης

Η Κύπρος οπωσδήποτε δεν ανήκει στις υπερδυνάμεις του πλανήτη, αν και συχνά μερικές αναλύσεις τείνουν να αγνοούν βασικά χαρακτηριστικά της κυπριακής γεωπολιτικής. Εν πάση περιπτώσει αυτό που διαβάζουμε στο ΚΥΠΕ στις 16 Μαίου είναι πολύ σημαντικό:

«Μεγάλη πολυεθνική άσκηση με τη συμμετοχή δεκατριών κρατών (Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Νορβηγία, Ολλανδία), πραγματοποιείται τη Δευτέρα και Τρίτη 19-20 Μαΐου στο χώρο της Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσης «Εστία», που αφορά στην αντιμετώπιση κρίσης η οποία επιβάλλει τη μαζική απομάκρυνση πολιτών και επαναπατρισμό τους διαμέσου της Κύπρου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα κράτη τα οποία συμμετέχουν είναι μέλη της άτυπης Ομάδας Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων (Non Combatant Evacuation Coordination Group), της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος τον περασμένο χρόνο. Στην άσκηση θα συμμετέχουν επίσης ως παρατηρητές και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Η άσκηση θα διεξαχθεί στο χώρο της Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας που αποτελεί το πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διοίκησης της Ομάδας Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων, για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αρμόδιοι φορείς της Δημοκρατίας για υποστήριξη του έργου της άτυπης Ομάδας Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, η Πολιτική Άμυνα και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών, ως ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης κρίσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων εξωτερικής πολιτικής, μετέχει στην πολυκλαδική – πολυεθνική άσκηση «Αργοναύτης 2014», την οποία διοργανώνει το ΓΕΕΦ. Στο πλαίσιο της άσκησης στις 20 Μαΐου, κατά την πρώτη και δεύτερη φάση της άσκησης θα δοκιμαστεί η ετοιμότητα των εμπλεκομένων Υπουργείων και υπηρεσιών στην εφαρμογή του Σχεδίου Εστία. Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα ενεργοποιηθεί το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, από το οποίο θα γίνεται ο συντονισμός των ενεργειών από την Εκτελεστική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων.

Επίσης, στο λιμάνι Λάρνακας θα γίνει προσομοίωση της διαδικασίας μαζικής άφιξης αμάχων και των διαδικασιών αποβίβασης, ελέγχου, μεταφοράς και εγκατάστασής τους στους προκαθορισμένους χώρους μέχρι τον επαναπατρισμό τους. Στην άσκηση έχουν προσκληθεί και θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποι ξένων κρατών, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών».

Αυτού του είδους οι ασκήσεις αξιοποιούν την κυπριακή γεωγραφία, αξιοποιούν τη μοναδική σε βαρύτητα θέση της Κύπρου σε σχέση με την Α. Μεσόγειο και εξελίξεις στη Μ. Ανατολή. Έτσι συμβάλλει « στην αντιμετώπιση κρίσης η οποία επιβάλλει τη μαζική απομάκρυνση πολιτών και επαναπατρισμό τους διαμέσου της Κύπρου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής». Η γεωγραφία της νήσου αποτελεί ισχυρό θετικό παράγοντα που «αφορά στην αντιμετώπιση κρίσης». Αυτός ο τρόπος αποτελεί την πιο ασφαλή μέθοδο για να προωθήσει η Κύπρος και τα δικά της πολιτικά συμφέροντα. Όσες φορές εργαστήκαμε πάνω σε αυτή τη βάση, η Κύπρος βγήκε κερδισμένη.