Η μονότονη έκθεση.

Οι παρατηρήσεις είναι σε ετήσια βάση. Γι’ αυτό στις 4 Δεκεμβρίου η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας Χ. Γεωρκάτζη παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δ. Χριστόφια την έκθεσή της για το 2007 με τη φράση «υπάρχουν αδυναμίες στη λειτουργία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα». Το έργο του Γενικού Ελεγκτή είναι ο έλεγχος των οργανισμών για την οικονομική τους κατάσταση- «κοιτάζουμε τους λογαριασμούς, δίνουμε γνώμη επί των οικονομικών και μετά βλέπουμε την οικονομική διαχείριση. Δεν είμαστε οι ελεγκτές που στόχος τους είναι ο εντοπισμός ατασθαλίας ή απάτης» Χ. Γεωρκάτζη σε δηλώσεις της στον τύπο.

Η από 850 σελίδες έκθεση καλύπτει τα υπουργεία, τους ημικρατικούς οργανισμούς, τους δήμους και τα 356 κοινοτικά συμβούλια . Στην έκθεση, είπε η Χ. Γεωρκάτζη «υπάρχουν και περιπτώσεις που διαπιστώνεται το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος και αυτές στάλθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν έτυχαν καλής διαχείρισης, όπως στην περίπτωση του νερού. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από τη λέξη «σκάνδαλο» που δεν έχει νομικό περιεχόμενο και ως Γενικός Ελεγκτής μιλά με λέξεις που έχουν νομικό περιεχόμενο..» (ΚΥΠΕ, 4/12). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στο έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Γενικού Ελεγκτή και δήλωσε ότι «η κυβέρνηση δια του Προέδρου δεν θα παραμείνει στις διαπιστώσεις της Γενικού Ελεγκτή, αλλά θα ζητά από έναν έκαστο των Υπουργών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που διαπιστώνονται».

Είναι κοινή παραδοχή ότι οι βασικές διαπιστώσεις της Γ.Ε. καταγράφονται εδώ και πολλά χρόνια. Στις ετήσιες εκθέσεις της γίνονται επαναλήψεις, ίδιες αναφορές στον ένα ή τον άλλο τομέα. Το ζήτημα, λοιπόν, είναι εάν από το ένα έτος στο άλλο έχουμε μείωση στις αδυναμίες, ή σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν έτυχαν καλής διαχείρισης. Είναι σημαντικό ο πολίτης να βλέπει τι έγινε από τη μια χρονιά στην άλλη για να έχουμε βελτίωση, πρόοδο, μείωση στην ποσότητα στις αδυναμίες. Από το συνολικό αποτέλεσμα η διαπίστωση είναι μονότονη: ίδιες διαπιστώσεις, πάνω κάτω τα ίδια συμπτώματα. Είναι, ως εκ τούτου σημαντικό το ζήτημα να τύχει μιας ευρύτερης αξιολόγησης. Η ίδια η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη ώστε οι διαπιστώσεις να τυγχάνουν μιας «δευτεροβάθμιας» επεξεργασίας και να επιτυγχάνονται λύσεις που να πληρούν τα κριτήρια που η Γ.Ε. θέτει. Είναι θέμα που μπορεί να οδηγήσει σε νομοθετική τροποποίηση ώστε η ελεγκτική υπηρεσία να είναι σε θέση να τεκμηριώνει περιπτώσεις «μη καλής διαχείρισης» και να γίνονται εξειδικευμένες συστάσεις ή και γίνονται εισηγήσεις ώστε να λαμβάνονται μέτρα σε βάρος όσων μετέχουν σε πράξεις μη χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

Το παράδειγμα της υδατικής πολιτικής παίρνει σημαντική θέση στην έκθεση της Γ.Ε. για το 2007. Σε τριάντα σελίδες υπάρχει η περιγραφή μιας πολιτικής που οδήγησε στο σημείο «να πληρώνουμε το νερό από την Ελλάδα προς 5. 5 ευρώ το τόνο». Μπορεί η έκθεση να καταγράφει πράγματα, αλλά μερικές φορές η ίδια η περιγραφή περιλαμβάνει και τη λύση. Η Γ.Ε. αναφέρει ως παράγοντες που οδήγησαν έλλειψη παροχής νερού στα νοικοκυριά το ότι «δεν έγιναν έγκαιρα οι μονάδες αφαλάτωσης, δόθηκε νερό για τα γήπεδα γκολφ, δεν έγιναν περικοπές στην άρδευση, υπάρχει διαφορά στην τιμολόγηση του νερού μεταξύ των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, υπάρχουν περιπτώσεις απώλειας νερού, κάτι που υπό τις σημερινές συνθήκες πρέπει να αντιμετωπιστεί». Μέσα σε αυτές τις διαπιστώσεις μπορεί κανείς να βρει λογικές απαντήσεις στα σημερινά αδιέξοδα όπως η υπόθεση με τα γήπεδα γκολφ και η απόφαση για να σταματήσει η διαφορετική τιμολόγηση του νερού από επαρχία σε επαρχία.

Η Γ.Ε. κάνει διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να δει αυτά τα στοιχεία και να επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα σταδιακής αφομοίωσής τους ως πρακτικής τη κυβερνητικής μηχανής σε θέματα μάλιστα που έχουν ωριμάσει από καιρό όπως λ.χ. η εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής για το νερό. Είναι πολύ σημαντικό να υπολογίζεται η έκθεση της Γ.Ε. ως κείμενο με σημαντική αξία για κάθε κυβέρνηση. Με καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό την έμπρακτη υλοποίηση των εισηγήσεών της. Η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση έχουν μπορούν να αποκτήσουν ονοματεπώνυμο.