Η ποιότητα εργασίας στο Ευρωβαρόμετρο

Στις 24 Απριλίου είδε το φως της δημοσιότητας το νέο Ευρωβαρόμετρο-ΚΥΠΕ, 24 Απριλίου 2014. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα κράτη μέλη μεταξύ 3 και 5 Απριλίου, και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η κρίση επηρέασε την ποιότητα των όρων εργασίας. Ειδικότερα, στην ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένοι από τους όρους εργασίας στη χώρα τους, οι Κύπριοι σε ποσοστό 54% έδωσαν θετική απάντηση, ενώ αρνητικά απάντησε το 40%. Τα ποσοστά στην Ελλάδα ήταν 16% (Ναι) και 82% (Οχι) και στην ΕΕ 53% και 43% αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με τους δικούς τους όρους εργασίας (77% κατά μέσο όρο στην ΕΕ), υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών, η οποία κυμαίνεται από 94% στη Δανία έως 38% στην Ελλάδα. Στην Κύπρο το 68% εμφανίζεται ικανοποιημένο με τους όρους εργασίας του, ενώ το 38% απάντησε αρνητικά.

Στην ερώτηση σχετικά με το πώς εξελίχθηκαν οι συνθήκες εργασίας στη χώρα τους τα τελευταία 5 χρόνια, το 9% των Κυπρίων απάντησε ότι βελτιώθηκαν, το 15% ότι παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ το 75% διαπίστωση επιδείνωση. Στην Ελλάδα το 3% απάντησε ότι η κατάσταση βελτιώθηκε, το 17% ότι παρέμεινε αμετάβλητη και το 88% ότι επιδεινώθηκε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ ήταν 12%, 27% και 57%. Στην ερώτηση για το ωράριο εργασία το 79% θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικό, ενώ το 21% δεν είναι ικανοποιημένο. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 63% και 36% και στην ΕΕ 80% και 19%. Σε άλλη ερώτηση σχετικά με την ενημέρωση που έχουν από τις επιχειρήσεις για το εργασιακό τους μέλλον αλλά και το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης, το 63% των Κυπρίων απάντησε ότι ενημερώνεται, ενώ το 36% έδωσε αρνητική απάντηση. Στην Ελλάδα τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα 51% και 48% και στην ΕΕ 63% και 36%.

Αναφορικά με την ιεράρχηση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας το 51% των Κυπρίων (57% των Ελλήνων) χαρακτήρισε ως μεγαλύτερο κίνδυνο το άγχος, το 26% (27% των Ελλήνων) τις επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις και το 20% (17% των Ελλήνων) το ατύχημα. Στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 51%, 28% και 18%. Αυτή η απόκλιση στα επίπεδα ικανοποίησης οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο επηρεάζεται από την κρίση, αλλά υπάρχουν και περισσότερο διαρθρωτικά χαρακτηριστικά σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο, την κοινωνική πολιτική και το εργατικό δίκαιο, τα οποία μπορεί να είναι ισχυρότερα ή ασθενέστερα ανάλογα με τις εθνικές καταστάσεις στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ «τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν στις Βρυξέλλες, στις 28 Απριλίου, σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προοπτικές για τη δράση της ΕΕ στον τομέα των όρων εργασίας. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν περίπου 300 παράγοντες του τομέα. Πέντε εργαστήρια θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή διεξοδικών συζητήσεων σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, την αναδιάρθρωση, τον επιτυχημένο συνδυασμό εργασίας και ιδιωτικής ζωής, τις θέσεις πρακτικής άσκησης και τη διεθνή διάσταση της δράσης που αναλαμβάνει η ΕΕ στον τομέα των όρων εργασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Όπως όλα τα Ευρωβαρόμετρα, έτσι και αυτό προσθέτει νέα στοιχεία στην συνεχή προσπάθεια για καλύτερη κατανόηση των τάσεων, των αριθμών και σε ένα επίπεδο στην καλύτερη κατανόηση της πολιτικής συγκυρίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Κύπρος παρουσιάζει αριθμούς που εργασιακά μπορεί να χαρακτηριστούν ως δύσκολοι αλλά ταυτόχρονα και ενθαρρυντικοί σε σύγκριση με άλλες χώρες-μέλη. Τα προβλήματα έχουν όνομα. Με αριθμούς από το Ευρωβαρόμετρο το άγχος, οι επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις και το ατύχημα. Η ΕΕ επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προοπτικές για τη δράση της στον τομέα των όρων εργασίας. Σωστά βήματα σε ένα πολύπλοκο και ασταθές περιβάλλον.