Η προτροπή του ευρωκοινοβουλίου.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Φεβρουαρίου υιοθέτησε την έκθεση του Άρι Βατάνεν για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ. Στην έκθεση καλείται η κυπριακή κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη σημερινή θέση της και να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη». Η τροπολογία υιοθετήθηκε με μικρή πλειοψηφία, 293 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ και 283 κατά. Στο κύριο μενού της Έκθεσης το ευρωκοινοβούλιο εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι οι σχέσεις Κύπρου-Τουρκίας «εξακολουθούν να παρακωλύουν σοβαρά την ανάπτυξη της συνεργασίας Ε.Ε.-ΝΑΤΟ». Η έκθεση αναφέρει ότι «από τη μία πλευρά η Τουρκία αρνείται να επιτρέψει στην Κύπρο να συμμετάσχει σε αποστολές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) στις οποίες εμπλέκονται πληροφορίες και πόροι του ΝΑΤΟ και, από την άλλη πλευρά, η Κύπρος αρνείται να επιτρέψει στην Τουρκία να συμμετάσχει στη συνολική ανάπτυξη της ΕΠΑΑ, σε βαθμό ανάλογο με το στρατιωτικό βάρος και τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για την Ευρώπη και την υπερατλαντική συμμαχία».

Είναι πλέον σαφές ακόμα και στον πιο απόμακρο παρατηρητή των πραγμάτων ότι το διπλό αυτό ζήτημα εκφεύγει των ορίων μιας διμερούς αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Κύπρο και Τουρκία και γίνεται ζήτημα που επηρεάζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές άμυνας, τις ευρωατλαντικές αμυντικές σχέσεις και τη γενικότερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Η Κύπρος είχε και έχει κάθε συμφέρον να είναι μέλος του «Συνεταιρισμού για την Ειρήνη». Σήμερα είναι μέλος της ΕΕ αλλά εξαιρείται από τις συζητήσεις και αποφάσεις πάνω σε ορισμένα ζητήματα άμυνας επειδή δεν είναι μέλος του προγράμματος. Η συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη» θα επιτρέψει στην Κύπρο να ισχυροποιήσει τη γεωπολιτική της αξία και θα εξομαλύνει ένα κενό που επηρεάζει σημαντικά τις πολιτικές άμυνας της ΕΕ. Ταυτόχρονα η Κύπρος συμμετέχοντας στο πρόγραμμα θα διευρύνει το φάσμα της συνεργασίας της με τους ευρωπαίους εταίρους μας και θα γίνει «πλήρες» μέλος της ΕΕ και στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας. Σε ένα κόσμο βασισμένο πάνω σε ισορροπίες ισχύος, οι συσχετισμοί δύναμης επιβάλλουν να λειτουργούμε με ορθολογισμό, με μόνο κριτήριο την υπεράσπιση των συμφερόντων της Κύπρου. Ωφελεί την Κύπρο και την γεωπολιτική της βαρύτητα εάν με τις αποφάσεις της υπηρετεί ευρύτερους, ευρωπαϊκούς αμυντικούς σκοπούς, να είναι ένας εταίρος που θέτει στην πρώτη σειρά των επιλογών της τις κοινοτικές πολιτικές άμυνας και ασφάλειας.