Ισχυρό Σύστημα

Το κομματικό σύστημα παραμένει σταθερό. Οι βάσεις του παραμένουν  πολύ ισχυρές. Τα  εκλογικά αποτελέσματα επαναβεβαιώνουν τη διατήρηση της βασικής σχέσης ανάμεσα στα κόμματα και τους δεσμούς τους με την οργανωμένη κοινωνία. Η κοινωνία μας παραμένει ιδιαίτερα  δεμένη με το κόμμα-καθοδηγητή και αυτό δείχνει ότι μέσα από τα κόμματα μπορεί να επιτευχθούν αλλαγές. Στην πρώτη τους ανάγνωση τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα πολυσυλλεκτικά κόμματα περνούν μια περίοδο αναζητήσεων και αναπροσαρμογής ενός τμήματος της ταυτότητάς  τους,  ενώ πιο άνετα αισθάνονται τα κόμματα ΔΗΚΟ και ΚΣ ΕΔΕΚ.

Εκ των πραγμάτων ενδυναμώνεται ο ρυθμιστικός ρόλος του ΔΗΚΟ στο πολιτικό σύστημα. Πίσω από ορισμένους αριθμούς μπορεί κανείς να διαβάσει τον έντονο προβληματισμό που προκαλεί στα δύο μεγάλα κόμματα η συζήτηση για την πορεία του κυπριακού και των ανακατατάξεων που προκαλεί η πορεία προσαρμογής στα αιτήματα και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου (λ.χ. ΟΝΕ, Στρατηγική Λισσαβώνας).

Πιστεύω ότι το μετεκλογικό σκηνικό προσφέρει τη δυνατότητα για μια περίοδο πορείας σε “ήρεμα νερά”. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η “σοφία” των αριθμών. Η κοινή γνώμη αναζητά μια περίοδο συναίνεσης, αυτή που θα δώσει στην Κύπρο περισσότερη δύναμη.