Κοινοί οικονομικοί κανόνες στην ευρωζώνη

Στις 20 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε μια πολύ σημαντική απόφαση. Τα στοιχεία από το Βήμα στις 20 Φεβρουαρίου 2013. «Οι ευρωβουλευτές για να ενισχυθεί η δημοσιονομική πειθαρχία και να αποφευχθεί μια νέα κρίση χρέους ψήφισαν ενισχυμένες εξουσίες της Επιτροπής επί των εθνικών προϋπολογισμών για τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης με σκοπό «να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κανόνες της ΕΕ και θα ζητάει αλλαγές σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις. Οι κυβερνήσεις στην περίπτωση που  αγνοήσουν τις συστάσεις της θα κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με τον ευρωπαϊκό νόμο. Ο νόμος, που αναμένεται να ψηφιστεί τον Μάρτιο, θα αναγκάζει τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης να αποστέλλουν τα προσχέδια των προϋπολογισμών τους για το επόμενο έτος προς έγκριση στην Επιτροπή πριν τις 15 Οκτωβρίου. Ο νέος νόμος επιτρέπει στην Κομισιόν να θέσει υπό αυστηρή παρακολούθηση μια χώρα που «κινδυνεύει από χρηματοικονομικές δυσκολίες». Είναι προφανές ότι ο παρέχει τη δυνατότητα για παρατηρήσεις, αλλαγές, προσαρμογές των εθνικών προϋπολογισμών πριν από τη τελική διαμόρφωσή τους και «θα υπόκειται σε τριμηνιαίες αξιολογήσεις της προόδου της».

Αυτή η εξέλιξη κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Η ευρωζώνη δεν μπορεί να κινείται με πολλές ταχύτητες, ήταν καιρός να μπει μια διαδικασία συντονισμού και εποπτείας, πρώτο, για να μην επαναληφθούν παλαιές πρακτικές που οδήγησαν κράτη-μέλη στον κίνδυνο χρεοκοπίας, και, δεύτερο, για να προλαμβαίνονται κρίσεις και έτσι να γίνονται διορθωτικές κινήσεις σε πιο κατάλληλη ώρα. Ας ελπίσουμε ότι το «μάθημα» από την κρίση χρέους θα οδηγήσει την Επιτροπή και τα μέλη της ευρωζώνης σε πιο στενή συνεργασία προς όφελος της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Η φθορά που έχει υποστεί η η ΕΕ είναι σημαντική και ως εκ τούτου χρειάζονται σοβαρές αποφάσεις για να αλλάξει η κατάσταση.

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς πιστεύει ότι «αυτοί οι νέοι νόμοι είναι βασικό στοιχείο στην οικοδόμηση ισχυρότερης οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη και την περαιτέρω θωράκιση της ΕΕ απέναντι στις οικονομικές κρίσεις». Η άποψη Σουλτς περιλαμβάνει όλη την ουσία της υπόθεσης γιατί όσο πιο γρήγορα εφαρμοστούν κοινές οικονομικές πολιτικές, τόσο πιο γρήγορα η οικονομία στις χώρες μέλη της ευρωζώνης θα μπει σε μια τροχιά κοινής ανάκαμψης και ουσιαστικής ανάπτυξης προς όφελος της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας.