Λύση με μεταρρυθμίσεις!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μια σωστή απόφαση, έστω πολύ καθυστερημένη, έστω μετά από πολλή πίεση, πόνο και θυσίες. Έτσι στις 29 Μαίου αποφάσισε να δοθεί περισσότερος χρόνος σε ορισμένες χώρες για να μειώσουν το δημοσιονομικό τους έλλειμμα. Σύμφωνα με το «Βήμα» στις 30 Μαίου «στις προτάσεις που πρέπει να εγκριθούν από το Eurogroup και το Ecofin, η Επιτροπή δίνει χώρο και χρόνο σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Σλοβενία, Ολλανδία, Πολωνία και Βέλγιο».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρότεινε διετή παράταση (2016) σε Γαλλία, Ισπανία, Σλοβενία και Πολωνία για την μείωση του ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτω από το 3%. Για την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Πορτογαλία η αντίστοιχη πρόταση είναι για έναν επιπλέον χρόνο, μέχρι το 2015. Για την Γερμανία, η πρόταση  είναι να επιτραπεί η αύξηση των μισθών, αλλά και η μεγαλύτερη εργασιακή ευελιξία.

Για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Κύπρο, δεν υπάρχουν επιπλέον συστάσεις. Στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο είπε ότι «ο επιπλέον χρόνος πρέπει να χρησιμοποιηθεί σοφά από τις κυβερνήσεις των χωρών-μελών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αλλά και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα».

Τι σημαίνουν τα πιο πάνω; Ότι πρώτα και κύρια αγνοήθηκε η συνταγή των μεταρρυθμίσεων και κυριάρχησε η συνταγή της σκληρής λιτότητας! Αυτό απετέλεσε απίστευτο σφάλμα για την Επιτροπή καθώς η συνταγή Σόιμπλε οδήγησε στην ύφεση, στην ανεργία, στην περιθωριοποίηση και στον ευρωσκεπτικισμό. Αντίθετα ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων μπορούσε και μπορεί να φτάσει σε σημαντικές αναπτυξιακές λύσεις με διατήρηση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της ενίσχυσης των πιο αδύναμων. Ως τέτοια μέτρα ήταν και είναι η ενίσχυση της πολιτικής της μερικής μετοχοποίησης μεγάλων οργανισμών (Κύπρος, CYTA), με ισχυρή πολιτική βούληση για βιώσιμες λύσης στα συνταξιοδοτικά ζητήματα (Γαλλία), με τη μείωση των κρατικών ελλειμμάτων για χώρες που κατονομάζει η Επιτροπή, με την εισαγωγή νέων μορφών διακυβέρνησης (λ.χ. πώς ασκείται η διοίκηση σε κρατικά νοσοκομεία), με την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας (Ελλάδα, Αστέρας Βουλιαγμένης, Μακεδονία Πάλας, Ξενία κλπ), με την συνεργασία ανάμεσα σε εταιρείες με αναγκαία ανοικτά χαρακτηριστικά (αεροπορικές εταιρείες) με απ’ ευθείας αξιοποίηση της τεχνογνωσίας  ευρωπαίων ειδικών εμπειρογνωμόνων, με τη δυνατότητα μετάταξης δημοσίων υπαλλήλων σε υπηρεσίες με πιο πιεστικές ανάγκες, με εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού πάνω σε νέες δεξιότητες, με συμφωνία και πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ανάμεσα σε κυβερνήσεις και Επιτροπή.

Σήμερα η απόφαση της Επιτροπής δίνει μια ελπίδα ότι κάτι αλλάζει. Έστω και τώρα η μερική στροφή δίνει λύσεις στη μεταρρυθμιστική πλευρά της πολιτικής και θέτει τη συζήτηση στην αναπτυξιακή της βάση!