Μαζί στα δύσκολα για τους έξι!

Τα μικρά δημοψηφίσματα για τη μετατροπή επτά Κοινοτικών Συμβουλίων σε έξι Νέους Δήμους που διεξήχθησαν την Κυριακή 3 Ιουλίου, έδωσαν γενικά μια θετική απάντηση στο ζήτημα. Με μια εξαίρεση, τα Πολεμίδια, οι πολίτες απάντησαν θετικά στην συνένωση δυνάμεων, στην περισσότερη συνεργασία σε μια καλύτερη οργάνωσή τους σε μια πιο απαιτητική εποχή.

Οι αποφάσεις στο Γέρι, το Τσέρι, τον Ύψωνα, τη Δρομολαξιά, το Μενεού, τα Λειβάδια και τη Σωτήρα να μετεξελιχθούν σε Δήμους (μαζί ένας δήμος το σχήμα Μενεού/Δρομολαξιά) θεωρώ ότι είναι η πιο σωστή απάντηση στις τωρινές προκλήσεις. Τα Πάνω Πολεμίδια ακολούθησαν μια παραδοσιακή πρακτική και νομίζω ότι θα ζημιωθούν τα ίδια από μια μάλλον στενά τοπική οπτική στα πράγματα.

Έτσι  στις επόμενες δημοτικές εκλογές τον Δεκέμβρη του 2011 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για μετεξέλιξη των κοινοτήτων σε δήμους μέσα από την ψήφο των πολιτών. Σταθερά υποστηρίζω την άποψη ότι ο τεμαχισμός των δυνάμεων στο χώρο της ΤΑ δεν βοηθά. Συμβάλλει στον κατακερματισμό των τοπικών δυνάμεων, στην αδυναμία δημιουργίας μεγάλων έργων υποδομής, και σε μια Τ.Α. με αδύνατα οικονομικά.

Χρειάζεται μια άλλη αντίληψη και πάνω σε αυτή να αρχίσει ένας διάλογος που θα στοχεύει στην ανάγκη για περισσότερη ενοποίηση και περισσότερη ισχυροποίηση κοινοτήτων και δήμων πάνω σε παγκύπρια βάση. Γίνεται διάλογος, υπάρχει πρόοδος.

Η μεταρρύθμιση συνολικά του αυτοδιοικητικού χάρη είναι μια σοβαρή και επείγουσα υπόθεση γιατί ανταποκρίνεται πλήρως στο αίτημα για ισχυρότερη, άρα αποτελεσματικότερη τοπική αυτοδιοίκηση. .