Με κύρος στο τιμόνι της Κεντρικής

Ο διορισμός της Χρ. Γιωρκάτζη στη θέση της Κεντρικού Τραπεζίτη σε αντικατάσταση του Π. Δημητριάδη στις 11 Μαρτίου είναι μια σημαντική εξέλιξη και, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι η ενδεδειγμένη λύση. Η αδυναμία συνεννόησης ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών με τον Διοικητή, η αστυνομική έρευνα στην Κεντρική Τράπεζα που συνέδεε τον ίδιο τον Διοικητή με παρατυπίες, οι διαρκείς εντάσεις ανάμεσα στον Π. Δημητριάδη και το ΔΣ του Τράπεζας τελειώνουν με την υποβολή της παραίτησής του. Στην πραγματική πολιτική διαδικασία αυτή ήταν η σωστή λύση. Η νέα κατάσταση πραγμάτων χρειάζεται διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα υπήρχαν μέχρι τώρα όπως συνεργασία και συλλογικότητα. Συνεπώς η λύση της Χρ. Γιωρκάτζη είναι μια αξιόπιστη και επιτυχής επίλογή: σοβαρή, εργατική, με κατακτημένη αυτονομία γνώμης και πράξης, με ευρύτερο κύρος και οικουμενική αναγνώριση για το έργο της ως Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας.

Σε επίσκεψη της Χρ. Γιωρκάτζη στα Γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας στις 12 Μαρτίου δήλωσε ότι «είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε να αποκτήσουμε ξανά την αξιοπιστία τόσο του τραπεζικού τομέα, αλλά και της οικονομίας μας. Η πιο μεγάλη πρόσκληση είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και κυρίως στο τραπεζικό σύστημα». Δεσμεύτηκε ότι «θα συνεργαστεί και με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τους συνεργάτες της στην ΚΤΚ. Αυτή η δουλειά δεν είναι δουλειά ενός, είναι όλων. Αυτό το ίδρυμα δικαιούται να αποκτήσει την αίγλη και την εμπιστοσύνη που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκινούμε ενημέρωση σε καθημερινή βάση και θεωρώ ότι όπως τα έχουμε καταφέρει σε άλλους τομείς, μπορούμε να τα καταφέρουμε και σε αυτό».

Θεωρώ ότι πρακτικές που προσθέτουν αξιοπιστία στους θεσμούς, βοηθούν ευρύτερα στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο. Η Κύπρος έχει ανάγκη από επιλογές αυτού του τύπου: οι πολιτικές χαρακτηρίζουν μια κατεύθυνση, ενώ τα πρόσωπα συμβολίζουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά με πολλή δουλειά και σχέδια.